Infocentrum

Uprostřed naší městské části stojí už několik let Infocentrum s knihovnou. Ti z nás, kteří v Kolovratech žijí trochu déle, ještě pamatují, jak se do staré budovy vcházelo z opačné strany, a to nikoli za kulturou, ale za nákupy potravin.

Infocentrum s knihovnou vzniklo v roce 2002 z iniciativy tehdejšího starosty Ing. Marka Ovečky. Původní budova byla rekonstruována podle návrhu architekta Ing. Václava Maška. Vitráž na dveřích představující stylizovaný erb Kolovrat je dílem Zuzany Krausové a Heleny Halové z místního ateliéru. Návštěvníky vítal variabilní nadčasový interiér s pěti patry knižních regálů, s nápojovým automatem, pohodlnými sedačkami a čtecími stolky, s pěti počítačovými terminály, a hlavně byl všem k dispozici vstřícný a usměvavý personál.

První vedoucí této instituce byla Zdeňka Musilová a zkušenou knihovnicí Eva Černohorská. K nim se později připojil asistent Tomáš Bezouška. Od roku 2006 Infocentrum vedla Blanka Oujezdská. V roce 2009 získalo toto zařízení cenu Knihovna roku, kterou uděluje Ministerstvo kultury ČR. Porota ocenila, že instituce plní funkci komunitního centra a je také kulturním klubem a galerií. V souvislosti s významnými oceněními nelze nezmínit druhou cenu v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby města obcí Zlatý erb v roce 2008. Infocentrum, k jehož povinnostem patří editování informačního serveru MČ Praha Kolovraty a Lipany, získalo o rok později v téže soutěži třetí místo. 

Kolektiv knihovny měl v době svého rozkvětu čtyři zaměstnance, kteří měli celkem 1,6 přepočteného úvazku. Pořádaly se výstavy, literární večery, přednášky, kurzy, koncerty a řada dalších akcí pro všechny věkové kategorie. Podstatnou aktivitou, která přetrvává dodnes, je také vydávání čtvrtletníku Kolovratský zpravodaj a Kolovratského měsíčníku. 

V roce 2012 nastoupila do funkce vedoucí na základě konkurzu Ing. Jana Novodvorská a knihovnicí se stala Daniela Volešáková.

Některých bývalých i současných představitelů obce jsme se zeptali, jaký je jejich vztah k Infocentru s knihovnou a co si myslí o současné situaci této instituce. Jak vzpomínají na léta prožitá v Infocentru s knihovnou, prozradily dvě první vedoucí tohoto zařízení. O své pocity se podělila i současná vedoucí Ing. Jana Novodvorská

Jedním z oslovených představitelů obce byl místostarosta Mgr. Pavel Ondroušek, který má chod Infocentra v současné době na starosti. Ve své písemné odpovědi však odmítl Občanskému sdružení Naše Kolovraty na výše uvedené otázky odpovědět. Současně vyslovil svůj nesouhlas s tím, aby jakékoliv jeho vyjádření bylo zveřejněno na webových stránkách sdružení, v jeho zpravodaji nebo v jiných médiích, která občanské sdružení používá nebo bude používat. Přestože se nám zdá tento postup zastupitele MČ Praha – Kolovraty poněkud nestandardní, budeme jej respektovat. 


 

Semínkovna v Infocentru – prostor pro volné sdílení semínek

Pěstujete zeleninu, bylinky či okrasné květiny? V kolovratském Infocentru s knihovnou se připravuje prostor, kde se o přebytky semínek rostlin budete moci podělit s ostatními. Stejně tak si můžete přijít vybrat semínka rostlin, které by vás zajímaly.

Veřejná zahrada v Kolovratech

Pokud byste se chtěli dozvědět víc o projektu veřejné neboli jedlé zahrady v Kolovratech, přijďte ve středu 11. února 2015 od 18 hodin do Infocentra s knihovnou, kde se bude o této myšlence debatovat.

Ing. Jana Novodvorská: Infocentrum je moje srdeční záležitost

Poprosili jsme také současnou vedoucí Ing. Janu Novodvorskou, aby se podělila o své zkušenosti z nového působiště. Zde je její stručná odpověď:

Infocentrum zůstane vstupní bránou do Kolovrat, věří Blanka Oujezdská

Blanka Oujezdská působila jako vedoucí Infocentra v letech 2006-2011. I jí jsme se zeptali na její zkušenosti a vzpomínky z doby jejího působení v Infocentru.

Vzpomínky jsou stále živé, prozrazuje první vedoucí Zdeňka Musilová

Jak vzpomíná na samotné začátky Infocentra Zdeňka Musilová, historicky první vedoucí této instituce:

Přeji si, aby Infocentrum bylo i nadále místem setkávání, říká bývalý starosta Marek Ovečka

Na vztah k Infocentru s knihovnou a zhodnocení jeho současného stavu jsme se zeptali Marka Ovečky, který stál u jeho vzniku.

Z historie: Proměna hospody v infocentrum

Z historie je známo, že hospody plnily rovněž významnou funkci informačních a osvětových center. Není proto bez zajímavosti, že na místě současného Infocentra s knihovnou se téměř půldruhého století nacházel známý a oblíbený Stárkův hostinec. Vznikl před dvěma sty lety v menší zemědělské usedlosti čp. 20 a byl skutečně první hospodou na území tehdejších Kolovrat. Nedaleký starobylý Stejskalův nebo Šlingrův lokál se totiž ještě dlouho nacházel na území samostatných Tehoviček.

Přihlásit se k odběru RSS - Infocentrum