Programové prohlášení

Kolovraty máme rádi; žijeme tady, využíváme krásné okolní přírody a všeho, co zde bylo doposud vybudováno. Kolovraty jsou sice součástí Prahy, ale stále si uchovávají charakter vesnice, kde o sobě lidé vědí a zdraví se na ulici. To je součást výjimečnosti místa, ve kterém žijeme. Člověku je dobře tam, kde kromě spolehlivých služeb a infrastruktury vnímá i zdravé vztahy mezi lidmi, kde funguje komunikace na všech úrovních, kde se lidé rádi setkávají.

Tyto hodnoty, které spoluutvářejí kvalitu života občanů, nejsou samozřejmostí a je třeba o ně pečovat. Péče o ně je v rukou vedení obce, ale do jisté míry je i záležitostí všech občanů. S touto myšlenkou vzniklo také otevřené občanské sdružení Naše Kolovraty, později přejmenované na spolek Naše Kolovraty.

Program pro volební období 2022 - 2026

 • Budeme pokračovat v rozjetém projektu výstavby nové školy s druhým stupněm tak, aby byla otevřená co nejdříve. Pro nynější nové třídy v dřevostavbách máme připraveno další využití.
 • Zrealizujeme komunitní centrum nad Restaurací U Boudů. Toto komunitní centrum bude pro všechny spolky a všechny věkové skupiny.
 • Projekt výstavby dostupného bydlení dotáhneme k realizaci.
 • Zrealizujeme projekt protihlukových valů se zalesněním směrem k pražskému okruhu R511.
 • Rozšíříme vycházkové okruhy.
 • K rybníku pořídíme aerátor, aby byla voda lépe prokysličená a ve velkých horkách neumíraly ryby.
 • Budeme dále posouvat propojení Kolovrat a Lipan nejen chodníkem a cyklostezkou.
 • Budeme udržovat a pracovat na rozšíření lesoparků, sportovišť a dětských hřišť.
 • Kolovraty vnímáme jako suverénní městskou část a jako takovou bychom ji chtěli udržet.
 • Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti budov.
 • Budeme podporovat komunitní sdílení energie tak, aby přetoky z místních solárních panelů (např. z mateřské školy) mohli využít občané Kolovrat.
 • Chceme i nadále rozšiřovat aktivity a zázemí pro seniory.
 • K nové výstavbě v naší městské části hodláme přistupovat citlivě. Nadále se budeme snažit zabránit velkým developerským projektům, které by MČ zahltily.
 • Budeme i nadále podporovat hasiče a městskou policii.
 • Ještě letos představíme nové auto pro hasiče.
 • Sportovní a kulturní aktivity pro děti i dospělé jsou pro nás i nadále prioritou.
 • Podpoříme místní podnikatele a spolky.
 • Rodinám přispějeme na kroužky a sportovní aktivity dětí.
 • Zajistíme, aby nový Metropolitní plán byl pro Kolovraty přínosem. 
 • Pokusíme se nadále iniciovat změnu legislativy tak, abychom měli možnost úsekového měření.
 • Připravíme prostor pro další lékařské ordinace.
 • Připravíme projekt družstevního bydlení, tak aby mladí lidé nemuseli odcházet z Kolovrat.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci městské části. Zprovozníme aplikaci na hlášení závad a usnadnění komunikace mezi občany a radnicí.
 • Nadále budeme využívat dotace EU a národní dotace v maximální možné míře.
 • Nadále budeme podporovat modro-zelenou infrastrukturu a naplňovat klimatický plán hl. m. Prahy.
 • Vytvoříme programy pro neformálně pečující. Člověk se nejlépe cítí tam, kde většinu života žil, proto připravíme programy pro neformálně pečující, aby lidé ve svém pokročilém věku mohli zůstat doma.
 • Vytvoříme projekt, aby z návsi Na Viničkách u infocentra s knihovnou vytvoříme příjemné, celistvé a funkční centrum Kolovrat.
 • Vystavíme cyklostezku v Kolovratech, aby došlo k propojení cyklostezek směřujících z Říčan a Uhříněvsi.
 • Zvýšíme bezpečnost dopravy v Kolovratech (např. ulici K Říčanům)
 • Dokončíme rozšíření kolovratského hřbitova. Součástí budou nejen místa pro klasické hroby a pro urny, ale i rozptylová loučka a pohřbívání ke kořenům. V oblasti hřbitova vybudujeme venkovní kapli a venkovní rozlučkové místo.
 • U hřiště Na Července vybudujeme sportoviště (vč. atletické dráhy), které bude dopoledne pro školy, po obědě pro sportovní kroužky a večer pro všechny.