Programové prohlášení

Kolovraty máme rádi; žijeme tady, využíváme krásné okolní přírody a všeho, co zde bylo doposud vybudováno. Kolovraty jsou sice součástí Prahy, ale stále si uchovávají charakter vesnice, kde o sobě lidé vědí a zdraví se na ulici. To je součást výjimečnosti místa, ve kterém žijeme. Člověku je dobře tam, kde kromě spolehlivých služeb a infrastruktury vnímá i zdravé vztahy mezi lidmi, kde funguje komunikace na všech úrovních, kde se lidé rádi setkávají.

Tyto hodnoty, které spoluutvářejí kvalitu života občanů, nejsou samozřejmostí a je třeba o ně pečovat. Péče o ně je v rukou vedení obce, ale do jisté míry je i záležitostí všech občanů. S touto myšlenkou vzniklo také otevřené občanské sdružení Naše Kolovraty, později přejmenované na spolek Naše Kolovraty.

Program pro volební období 2018 - 2022:

 • Budeme pokračovat v rozjetém projektu Výstavby nové školy s druhým stupněm tak, aby byla otevřená co nejdříve.
 • Zrealizujeme výstavbu nových tříd mateřské školy.
 • Dokončíme rekonstrukci kolovratského koupaliště.
 • Projekt výstavby dostupného bydlení s regulovaným nájmem dotáhneme k realizaci.
 • Obnovíme původní rybník, který zvýší ochranu Kolovrat před povodněmi.
 • Připravíme projekt protihlukových valů se zalesněním, jak podél pražského okruhu, tak podél budoucí tratě rychlodráhy.
 • Rozšíříme vycházkové okruhy.
 • Dokončíme výstavbu cyklostezky do Středočeského kraje, zejména směrem na Ladův kraj.
 • Máme v úmyslu pracovat na snížení počtu domácností topících tuhým palivem. MČ pomůže se zpracováním žádosti o dotaci a přechodem na jiné zdroje.
 • Budeme dále posouvat propojení Kolovrat a Lipan nejen cyklostezkou.
 • Budeme udržovat a pracovat na rozšíření lesoparků, sportovišť a dětských hřišť.
 • Kolovraty vnímáme jako suverénní městskou část a jako takovou bychom ji chtěli udržet.
 • Chceme i nadále rozšiřovat aktivity a zázemí pro seniory.
 • K nové výstavbě v naší městské části hodláme přistupovat citlivě. Zaměříme se na výstavbu rodinného bydlení.
 • Budeme i nadále podporovat hasiče a městskou policii.
 • Sportovní a kulturní aktivity pro děti i dospělé jsou pro nás i nadále prioritou.