Historie spolku Naše Kolovraty

Historie spolku sahá do roku 2012, kdy jsme se dali dohromady, abychom čelili nesmyslné snaze odstranit schopného a oblíbeného ředitele školy. Tehdy se nám podařilo prosadit naše kandidáty ve volbách do školské rady, jejíž tehdejší předsedkyně, stejně jako vedení obce, nebyli řediteli Bednáři nakloněni. Odchodu ředitele jsme bohužel nezabránili. Uvědomili jsme si ale, že pokud chceme, aby se do Kolovrat vrátil rozvoj a optimismus, který přinesl první „polistopadový“ starosta Marek Ovečka, nezbývá nám, než abychom se sami vložili do veřejného života a kandidovali do místních voleb v roce 2014.

Začali jsme pořádat veřejné akce jako povodňovou sbírku na obec Kozárovice v roce 2013, kolovratský orientační běh KOL-OR-BĚH, besedy v Infocentru, výrobu vánočních dekorací, vlastivědnou vycházku, pomáhali jsme základní škole a spolupracovali při pořádání Noci Kostelů a začali vydávat informační občasník, který vyvažoval poněkud jednostranné informování tehdejším Kolovratským zpravodajem.

V roce 2014 jsme díky podpoře Vás, obyvatel Kolovrat, vyhráli volby do zastupitelstva. Naší hlavní motivací byla a je chuť udělat Kolovraty obcí otevřenou, přátelskou, podporující aktivity občanů, s vedením, které svým sousedům naslouchá. Nakolik se nám to daří, musíte posoudit sami. V každém případě uvítáme Vaše náměty, nápady, stejně jako Váš hlas v letošních volbách.