Občasník

Občasník sdružení Naše Kolovraty

Občasník Našich Kolovrat 2/2022

Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a máme před sebou další rozhodování o tom, komu svěříme správu naší obce. V posledním předvolebním čísle našeho občasníku proto tradičně dáváme prostor našim kandidátům, aby Vás mohli seznámit se svými představami a sdělili něco o sobě.  Některé z nich už pravděpodobně znáte. Buďto z osobního života nebo proto, že byli zastupiteli v minulých obdobích. U těch můžete posoudit slova s činy. Nové tváře na kandidátní listině jsou pak lidé, kteří už nyní přispěli různou formou ke zlepšení života v naší obci, akorát nebyli tolik vidět. Ti přinášejí další energii a nové pohledy na správu obce. Ač se jedná o lidi různých profesí a zájmů, všichni mají jedno společné – vizi, kam by Kolovraty měly směřovat.

Občasník Našich Kolovrat 1/2022

Vážené dámy, vážení pánové,

blíží se komunální volby, ve kterých se Naše Kolovraty jako sdružení nezávislých kandidátů bude již potřetí ucházet o Vaše hlasy. Zároveň je to již 10 tet od doby, kdy byl Spolek Naše Kolovraty založen. Rádi bychom proto zrekapitulovali posledních 10 let a spolu s Vámi zavzpomínali...

Občasník Našich Kolovrat 2/2018

Vážení kolovratští a lipanští spoluobčané,blíží se komunální volby a v této souvislosti bychom Vám rádi poděkovali za to, že jste svými podpisy umožnili Sdružení nezávislých kandidátů – Naše Kolovraty se znovu ucházet o místa v zastupitelstvu naší městské části.

Občasník Našich Kolovrat 1/2018

Uplynuly již více než čtyři roky, kdy jsme pod hlavičkou spolku Naše Kolovraty a jeho Sdružení nezávislých kandidátů začali příležitostně vydávat Občasník. Jedním z důvodů jeho vzniku byl fakt, že Kolovratský zpravodaj nedostatečně referoval o dění v naší městské části. Během čtyřletého působení členů našeho spolku ve vedení obce se však podařilo, že znovu plní svoji funkci. A to i Vaší zásluhou, za což Vám patří velký dík. Možná se ptáte, proč občasník vychází znovu...

Volební speciál Občasníku Našich Kolovrat

Vydali jsme mimořádné číslo Občasníku našeho sdružení. Měli byste jej dostat do poštovní schránky, nebo si ho můžete stáhnout ve formátu pdf z těchto stránek.

 

Občasník Našich Kolovrat 2014/2

Vydali jsme další číslo Občasníku našeho sdružení. Měli byste jej dostat do poštovní schránky, nebo si ho můžete stáhnout ve formátu pdf z těchto stránek.

Nové číslo občasníku Našich Kolovrat

Vydali jsme nové číslo Občasníku našeho sdružení. Měli byste jej dostat do poštovní schránky, nebo si ho můžete stáhnout ve formátu pdf z těchto stránek.

První číslo občasníku Našich Kolovrat

V pátek 15. listopadu vyšlo nové číslo Občasníku našeho sdružení. Pokud se k Vám občasník nedostal, můžete si ho stáhnout ve formátu pdf z těchto stránek.

Nulté číslo občasníku Našich Kolovrat

V pátek 24. května vyšlo nulté číslo Občasníku našeho sdružení. Pokud se k Vám občasník nedostal, můžete si ho stáhnout ve formátu pdf z těchto stránek. Několik zbývajících papírových výtisků je též k dispozici v prodejně Medunka v Atriu u Infocentra.

Přihlásit se k odběru RSS - Občasník