Občasník Našich Kolovrat 2/2022

Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a máme před sebou další rozhodování o tom, komu svěříme správu naší obce. V posledním předvolebním čísle našeho občasníku proto tradičně dáváme prostor našim kandidátům, aby Vás mohli seznámit se svými představami a sdělili něco o sobě.  Některé z nich už pravděpodobně znáte. Buďto z osobního života nebo proto, že byli zastupiteli v minulých obdobích. U těch můžete posoudit slova s činy. Nové tváře na kandidátní listině jsou pak lidé, kteří už nyní přispěli různou formou ke zlepšení života v naší obci, akorát nebyli tolik vidět. Ti přinášejí další energii a nové pohledy na správu obce. Ač se jedná o lidi různých profesí a zájmů, všichni mají jedno společné – vizi, kam by Kolovraty měly směřovat.

Galerie: