Občasník Našich Kolovrat 2/2022

Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a máme před sebou další rozhodování o tom, komu svěříme správu naší obce. V posledním předvolebním čísle našeho občasníku proto tradičně dáváme prostor našim kandidátům, aby Vás mohli seznámit se svými představami a sdělili něco o sobě.  Některé z nich už pravděpodobně znáte. Buďto z osobního života nebo proto, že byli zastupiteli v minulých obdobích. U těch můžete posoudit slova s činy. Nové tváře na kandidátní listině jsou pak lidé, kteří už nyní přispěli různou formou ke zlepšení života v naší obci, akorát nebyli tolik vidět. Ti přinášejí další energii a nové pohledy na správu obce. Ač se jedná o lidi různých profesí a zájmů, všichni mají jedno společné – vizi, kam by Kolovraty měly směřovat.

Územní rozvoj v Kolovratech

Přirozený rozvoj a neustálá poptávka po novém bydlení zasáhly i naši městskou část. Jak by také ne, vždyť územní plán zděděný po minulé politické garnituře v naší městské části umožňuje již od roku 2002 rozsáhlou zástavbu o rozloze 50 ha. A co víc, nezanedbatelná část tohoto území umožňuje výstavbu v koeficientu F, tento koeficient určuje možnou hustotu zástavby. Zastavitelné území v severovýchodní části Kolovrat je bohužel reálný fakt a, ač by si mnozí z nás přáli již Kolovraty dál nezastavovat a nerozšiřovat, výstavbě se bohužel nevyhneme. V tuto chvíli jsme před výstavbou částečně chráněni nedostatečnou kapacitou místní čističky odpadních vod, na jejíž zkapacitnění PVS úpěnlivě pracuje, a nedostatečnou kapacitou s dodávkou pitné vody, kterou vyřeší nová výstavba přivaděče Jesenice- Kozinec.

Občasník Našich Kolovrat 1/2022

Vážené dámy, vážení pánové,

blíží se komunální volby, ve kterých se Naše Kolovraty jako sdružení nezávislých kandidátů bude již potřetí ucházet o Vaše hlasy. Zároveň je to již 10 tet od doby, kdy byl Spolek Naše Kolovraty založen. Rádi bychom proto zrekapitulovali posledních 10 let a spolu s Vámi zavzpomínali...

10 let se spolkem Naše Kolovraty

Spolek Naše Kolovraty pořádá veřejnou oslavu 10 let se spolkem Naše Kolovraty.

Neděle 26. června 2022, 17–21 hod, ohniště za hřištěm s U rampou

  • Táborák
  • Opékání buřtů
  • Občerstvení
  • Hudba

Budeme se těšit na setkání.

Odpoledne deskových her 10. dubna

V neděli 10. dubna pořádal Spolek Naše Kolovraty ve spolupráci s Infocentrem a Knihovnou v Kolovratech tradiční Odpoledne deskových her. V sálu U Boudů se sešlo během odpoledne několik desítek hráčů všech věkových kategorií. Na výběr byly jednodušší a rychlejší hry, tak i složitější strategické. Nenudili se ani nejmenší předškoláci. Nejlepší hráči si odnesli i drobný dárek.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku