Revitalizace paloučku Do Hlinek

Spolek Naše Kolovraty na základě strategického dokumentu Městské části Praha-Kolovraty vybral lokalitu vhodnou k revitalizaci (viz obrázek, vyznačený ovál na kartě z generelu zeleně). Na vytypované území ve spolupráci s Ivou Herčíkovou nechal zpracovat záměr ze kterého vzešlo jako nejvhodnější založit květnatou louku.

Okolo Kolovrat se proběhli závodníci z Kolovrat i okolí

Slunečnou sobotu 16. září přišli strávit běžci v krásné přírodě okolo Kolovrat. Přesně tak, Okolo Kolovrat, pojmenovali organizátoři závod nabízející tratě 21 km, 11 km a štafetu 2 × 5,5 km. První ročník navštívilo 75 místních i přespolních závodníků i se svými rodinnými příslušníky a příznivci.

První ročník běhu Okolo Kolovrat 16. září

Přijď se proběhnout krásným okolím Kolovrat! Určitě si zaběhneš osobní traťový rekord. A třeba budeš i na stupních vítězů! Připravili jsme pro tebe trasy 11 km a 21 km.

Občasník Našich Kolovrat 2/2022

Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a máme před sebou další rozhodování o tom, komu svěříme správu naší obce. V posledním předvolebním čísle našeho občasníku proto tradičně dáváme prostor našim kandidátům, aby Vás mohli seznámit se svými představami a sdělili něco o sobě.  Některé z nich už pravděpodobně znáte. Buďto z osobního života nebo proto, že byli zastupiteli v minulých obdobích. U těch můžete posoudit slova s činy. Nové tváře na kandidátní listině jsou pak lidé, kteří už nyní přispěli různou formou ke zlepšení života v naší obci, akorát nebyli tolik vidět. Ti přinášejí další energii a nové pohledy na správu obce. Ač se jedná o lidi různých profesí a zájmů, všichni mají jedno společné – vizi, kam by Kolovraty měly směřovat.

Územní rozvoj v Kolovratech

Přirozený rozvoj a neustálá poptávka po novém bydlení zasáhly i naši městskou část. Jak by také ne, vždyť územní plán zděděný po minulé politické garnituře v naší městské části umožňuje již od roku 2002 rozsáhlou zástavbu o rozloze 50 ha. A co víc, nezanedbatelná část tohoto území umožňuje výstavbu v koeficientu F, tento koeficient určuje možnou hustotu zástavby. Zastavitelné území v severovýchodní části Kolovrat je bohužel reálný fakt a, ač by si mnozí z nás přáli již Kolovraty dál nezastavovat a nerozšiřovat, výstavbě se bohužel nevyhneme. V tuto chvíli jsme před výstavbou částečně chráněni nedostatečnou kapacitou místní čističky odpadních vod, na jejíž zkapacitnění PVS úpěnlivě pracuje, a nedostatečnou kapacitou s dodávkou pitné vody, kterou vyřeší nová výstavba přivaděče Jesenice- Kozinec.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku