Občasník Našich Kolovrat 1/2018

Vážení kolovratští a lipanští spoluobčané,

uplynuly již více než čtyři roky, kdy jsme pod hlavičkou spolku Naše Kolovraty a jeho Sdružení nezávislých kandidátů začali příležitostně vydávat Občasník.

Jedním z důvodů jeho vzniku byl fakt, že Kolovratský zpravodaj nedostatečně referoval o dění v naší městské části. Během čtyřletého působení členů našeho spolku ve vedení obce se však podařilo, že znovu plní svoji funkci. A to i Vaší zásluhou, za což Vám patří velký dík.

Možná se ptáte, proč občasník vychází znovu. Hlavním důvodem jsou podzimní komunální volby, ve kterých bude SNK Naše Kolovraty usilovat o Vaše hlasy. Vzhledem k tomu, že Kolovratský zpravodaj nemá sloužit k předvolební agitaci politických stran, jak tomu bylo v minulosti, ale k informovanosti občanů, rozhodli jsme se Vás o naší dosavadní práci informovat tímto způsobem.

Prostřednictvím tohoto a dalších čísel bychom Vám rádi připomněli úspěchy v naplňování našich cílů a představili nové vize.

Uvědomujeme si, že bez Vás, kteří žijete v Kolovratech a Lipanech, by se to nepodařilo.

Děkujeme Vám proto za důvěru a podporu.

Galerie: