Přeji si, aby Infocentrum bylo i nadále místem setkávání, říká bývalý starosta Marek Ovečka

Na vztah k Infocentru s knihovnou a zhodnocení jeho současného stavu jsme se zeptali Marka Ovečky, který stál u jeho vzniku.

Myslím, že stojí za to si připomenout,  jak a proč kolovratské Infocentrum vzniklo. Od roku 1990 probíhala rozsáhlá přestavba naší obce ze zanedbané vesnice na městskou část, tak jak ji známe dnes. A ruku v ruce s technickou přestavbou usilovalo tehdejší vedení obce o rozvoj místní kultury a hledalo způsob zakotvení a podpory nejrůznějších občanských aktivit. Tak vzniklo Infocentrum jako místo setkávání lidí i nejrůznějších uměleckých žánrů, středisko vzdělávání, informovanosti a centrum občanské společnosti. Vzniklo z nadšení těch, kteří chtěli, aby naše obec žila.

Infocentrum začalo záhy pod vedením schopných vedoucích plnit své poslání – bylo tam stále živo, probíhala řada kulturních a společenských akcí, k Infocentru byla připojena knihovna, veřejný internet, povinnost vydávat Kolovratský zpravodaj a měsíčník, poskytovat informace pro místní obyvatele i návštěvníky...

   A moje velké přání je, aby to tak bylo i nadále. Aby Kolovratské infocentrum zůstalo místem, které každého osloví svou atmosférou, vstřícnými a aktivními pracovníky, kteří s fantazií připravují a uskutečňují nejrůznější setkání a  kulturní akce.

   Chybou by bylo, kdyby se z Infocentra stala pouze obecní knihovna s omezenou výpůjční dobou, ale bez inspirujícího a motivujícího záměru. A taky bez širokého okruhu dobrovolníků, kteří jsou nepostradatelní všude tam, kde se něco přitažlivého děje.