Z historie: Proměna hospody v infocentrum

Z historie je známo, že hospody plnily rovněž významnou funkci informačních a osvětových center. Není proto bez zajímavosti, že na místě současného Infocentra s knihovnou se téměř půldruhého století nacházel známý a oblíbený Stárkův hostinec. Vznikl před dvěma sty lety v menší zemědělské usedlosti čp. 20 a byl skutečně první hospodou na území tehdejších Kolovrat. Nedaleký starobylý Stejskalův nebo Šlingrův lokál se totiž ještě dlouho nacházel na území samostatných Tehoviček.

První kolovratská hospoda byla provozována v kamenném stavení, vystavěném ve druhé polovině 18. století na skalnaté terase bývalých vinic a obecních pastvin na tehdy pustém západním konci Kolovrat. Rušný provoz výčepu se v poměrně rozlehlém domě často prolínal s rodinnými i hospodářskými starostmi pana hostinského. To však hostům nevadilo, rádi se setkávali pod stromy na dvoře a štamgasti se výčepu drželi hlavně kvůli výborné kvalitě piva, svědomitě čepovaného z chladného skalního sklepa. Na oblíbenou nedělní partii karet se zde proto scházely i známé místní osobnosti, a tak to byl opravdu VIP lokál. Stará hospoda nepřežila poválečnou kolektivizační éru a její místo na starobylém území Viniček nyní zaujímá moderní informační a vzdělávací centrum.

za Spolek Kolowrat PhDr. František Dudek, CSc. (Kolovratský zpravodaj 3/2007)

Galerie: