Veřejná zahrada v Kolovratech

Pokud byste se chtěli dozvědět víc o projektu veřejné neboli jedlé zahrady v Kolovratech, přijďte ve středu 11. února 2015 od 18 hodin do Infocentra s knihovnou, kde se bude o této myšlence debatovat.

Důležité je, že se tato možnost už otevírá. Před rokem a půl mi na místním úřadě vysvětlili, proč to možné není. O to větší radost mám teď, kdy nový starosta Antonín Klecanda nápad přivítal a přislíbil poskytnutí vhodného obecního pozemku.

Ráda bych ale, aby konkrétní podoba i účel společného prostoru vykrystalizoval mezi lidmi, kteří jej skutečně hodlají využívat. Můj nápad je zahrada s různými možnostmi jejího pojetí.

Může se jednat o pěstování zeleniny, bylinek, léčivek, květin k řezu, o množení méně běžných odrůd, o ukázku různých typů záhonů, o dekorativní jedlou zahradu, o inspirativní místo určené k setkávání lidí s podobnými zájmy. Mohou se zde konat výměnné burzy sazenic a semínek atd. Třeba ale máte jiný nápad, jak pozemek využít pro veřejné účely. Přijďte s ním ostatní seznámit. Nebo byste chtěli propůjčit nevyužívaný pozemek vlastní?

Vyzývám tedy k diskusi všechny, koho téma zajímá. Pobavíme se o tom, proč něco takového vůbec v Kolovratech budovat. Promítneme si fotografie podobných projektů v Čechách i v zahraničí. Pustíme si ukázku z filmu Transition 2.0, který pojednává o celosvětovém hnutí usilujícím o větší soběstačnost, obnovu vazeb v komunitách a životní styl šetrný k přírodě.

Proč přicházím s projektem na společné využití veřejného prostoru? Kolovraty jsou mé rodiště, mám zde silné vazby, vnímám jedinečnost tohoto místa a jeho proměny – někdy k lepšímu, jindy naopak. V posledních letech se zabývám permakulturou, což je termín pro vytváření dlouhodobě udržitelných lidských sídel na základě spolupráce s přírodou. V této oblasti jsem absolvovala mnohé kurzy, navrhla několik pozemků, získala osvědčení Ukázkový permakulturní projekt a mezinárodně uznávaný certifikát Permaculture Design Course.

Tolik pro ilustraci o mých kompetencích a motivaci. Do lidské řeči převedeno - těší mě navrhování pozemků, u kterých se setkává jejich charakter, potřeby jejího obyvatele, ekologie, estetika a také radost. A radost, věřím, by ze společného projektu mohli mít i mnozí z vás.

Alena Kopřiva Chadová

Další informace najdete ve starším článku www.nasekolovraty.cz/obsah/jedla-zahrada

Galerie: