Kolovratští hasiči oslaví 120 let

Počátkem měsíce ledna byli členové našeho občanského sdružení pozváni na výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů Praha-Kolovraty (dále SDH). Jednou ze zajímavých informací bylo, že SDH bude v letošním roce slavit výročí 120 let od svého založení a těchto oslav se zřejmě zúčastní i sbor z Wuppertalu, partnerský hasičský sbor z Německa.

Součástí oslav bude řada akcí pro děti, program týmu preventistů policie hlavního města Prahy a návštěvníci si budou moci prohlédnout také například zdravotnický modul pro zajištění hromadných událostí pražské záchranné služby pod příznačným názvem Golem.

Místní SDH má v současné době 50 členů, z toho je 22 činných v zásahové jednotce. Pozitivní zprávou je, že se v loňském roce podařilo doplnit jednotku o dva členy. Návaznost na tradici je více než zřejmá, jedním z nich je totiž osmnáctiletý muž, který navštěvoval hasičský kroužek už od svých jedenácti let.

Kolovratští dobrovolní hasiči jsou velmi aktivní. Kromě toho, že pomáhají při různých živelných pohromách, vedou také kroužek mladých hasičů a organizují nejrůznější akce. Mezi ty letošní patří např. tradiční ples (8.3.), pálení čarodějnic na U-rampě, kde bude postavena 4m vysoká hranice (30.4.), či oslavy 120 let od založení místní jednotky (24.5.).

V lednu přišla od hasičů také milá nabídka, připojit se k probíhající sbírce na podporu rodin postižených záplavami. Protože formálně to v té době už nebylo možné, uspořádali hasiči sbírku vlastní a vybraný obnos pak společně se zástupci našeho sdružení předali vybraným rodinám v Kozárovicích (blíže o této akci v článku Kolovraty – Kozárovice: živá tradice nebo v Kolovratském zpravodaji č. 1/2014.).

Kolovratští hasiči zkrátka nejsou jen tam, kde je oheň, ale především tam, kde je třeba pomoci.

Galerie: