První Noc kostelů v Kolovratech

V pátek 23. května se kolovratský kostel sv. Ondřeje poprvé připojil do ekumenického projektu Noc kostelů. Jedná se o akci, která nabízí široké veřejnosti nezávazné setkání s křesťanstvím. Na její přípravě a organizaci se podílel i spolek Naše Kolovraty a záštitu nad ní převzala městská část Praha–Kolovraty.

V rámci této akce se mohli návštěvníci podívat nejen do hlavní lodě kostela, ale i na místa, která nejsou běžně přístupná. Zblízka si tak bylo možno prohlédnout varhany, věž se zvonicí či bývalou márnici. Zájemci si mohli poslechnout přednášku o historii kostela sv. Ondřeje, případně se zaposlouchat do varhanního koncertu či houslového koncertu ZUŠ.

Pro děti byla připravena úkolová hra s cenami. Na všechny návštěvníky čekalo domácí občerstvení a různé tiskoviny o farnosti a církvi. Program, který se uskutečnil ve velmi příjemné atmosféře, skončil ve 21 hodin požehnáním všem účastníkům a celé naší obci.

Akce se setkala s velkým zájmem – přivítali jsme přes 150 návštěvníků.

Noc kostelů patří sice mezi mladé, avšak rychle se rozšiřující tradice. První akce tohoto druhu (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v Německu teprve v roce 2001. Ale již o čtyři roky později se objevila v sousedních státech Rakousku a Holandsku. U nás se kostely v noci otevřely prvně v roce 2009 v Brně a Plzni. V letošním roce se už do Noci kostelů poprvé zapojily všechny křesťanské církve, které jsou sdruženy v Ekumenické radě církví ČR, a zpřístupnily více než 1400 kostelů.

Lukáš Bernard
 

Galerie: