Půlnoční zpívání a Adventní dílna

Milí sousedé, chceme vás srdečně přizvat k nácviku koled na letošní půlnoční zpívání. Tento rok se uskuteční již podvanácté! Zároveň vás chceme pozvat na adventní dílnu Zuzany Vlčinské.

Prosím, rezervujte si na nácvik koled nedělní večery. Začíná se 17.11. ve 20h ve staré budově základní školy. Pokud máte zpěvavého souseda nebo už dost velké děti, aby se nás nelekly a vydržely na Štědrý den do půlnoci, vezměte je klidně s sebou.


Zároveň vás zveme na adventní dílnu Mgr. Zuzany Vlčinské pořádanou letos poprvé u nás v Kolovratech. Minulé ročníky, které se konaly na Budči, v Mánesu a na Pražském hradě, měly řadu pozitivních ohlasů. Těšíme se na vás!


Občanské sdružení Naše Kolovraty a Mgr. Zuzana Vlčinská