Výlet do historie zaujal i pobavil

Dny evropského dědictví se v posledních letech zabydlely i v Kolovratech. Komentovanou vycházku po historických místech obce pod názvem KUL-TOUR tentokrát pořádal Spolek Naše Kolovraty. Druhou zářijovou sobotu se dvě desítky „poutníků“ vypravily do historie spolu s lektorem Tomášem Bezouškou.

První zastávkou byla zvonička v Tehovičkách, která ještě dodnes slouží svému účelu. Putování pokračovalo Mírovou ulicí kolem úřadu, hasičské zbrojnice, školy až ke kostelu. „Je zajímavé, že ve třicátých letech patřil skoro každý barák na této hlavní ulici živnostníkovi. Byla tady Seidlova pekárna, Komárkovo uhlířství, Žižkovo kloboučnictví, Stárkova hospoda nebo pět koloniálů,“ vyjmenovává lektor. K historii gotického kostela sv. Ondřeje se také váže několik pozoruhodností. Je to jeden z mála kostelů v Praze, který je orientován severojižním směrem. Zřejmě stavební úpravy někdejších správců panství nedovolovaly zachovat tradiční půdorys. „Ke kostelu patřila i kaple s ostatky opata sv. Prokopa, zakladatele Sázavského kláštera, což je dokladem bohaté historie Kolovrat,“ vysvětluje Tomáš Bezouška. Poslední zastavení bylo u sochy sv. Donáta, kterou nechala poblíž hřbitova postavit Marie Terezie Savojská, aby ochránila lid před neúrodou.

Přestože kvůli deštivému počasí byla z programu vypuštěna odbočka k bývalé solné a stříbrné stezce, účastníci vycházky byli spokojeni. „Líbily se mi výňatky z říčanské smolné knihy. Třeba historka o tehovickém hostinském, který měl dvě ženy, ale po příslibu zvýšení dodávek piva a kořalky se od popravy upustilo,“ pochvaloval si výklad jeden z návštěvníků.

Galerie: