Příprava ozdob pro vánoční strom

I letos zveme členy kolovratských a lipanských spolků, jakož i další občany MČ Praha-Kolovraty k setkání při přípravě ozdob pro kolovratský vánoční strom.

Renovace loňských ozdob proběhne v jurtě Lesní školky sOOvička na Bohumila zahradě (při ulici Do Lipan) v termínech: 1. 11., 15. 11. a 22. 11. vždy 10–12 hodin a 16–19 hodin. Svou účast prosím ohlašte předem na tel.: 607 704 611 nebo na e-mailu: alena.chadova@gmail.com.

Akci pořádá Spolek Naše Kolovraty ve spolupráci s Infocentrem s knihovnou.

Galerie: