Otevřený dopis Ing. Marka Ovečky

Po zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kolovraty konaného 25. května v sále U Boudů nám bývalý starosta obce Ing. Marek Ovečka poslal níže uvedený otevřený dopis.

Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli dopis zpřístupnit na našich webových stránkách a umožnit tak panu Ovečkovi zveřejnit své postoje k problematice, která byla na zasedání zastupitelstva prezentována.

Naším cílem je umožnit otevřenou diskusi k tématům, která se týkají kolovratských občanů. Nemáme možnost ověřit věcnou správnost tvrzení uvedených v dopise. Zveřejňujeme jej s důvěrou v kompetentnost jeho autora – člověka s bohatými zkušenosti v oblasti výstavby v Kolovratech, který je v současné době členem Stavební komise Úřadu MČ Praha – Kolovraty a může tak svá tvrzení podepřít znalostí faktických informací. Je zřejmé, že řada prvků charakterizujících dnešní Kolovraty (rozvinutá infrastruktura, chodníky, dětská hřiště, vycházkové okruhy, vysazené lesy atd.) je především výsledkem práce Ing, Marka Ovečky ve funkci starosty obce v období let 1990-2006.

Nechceme být platformou pro bezvýslednou konfrontaci protilehlých táborů. Vnímáme potřebu vytvořit prostor pro vyjádření lidem, kterým nejde o konfrontaci samotnou, ale kteří mají na srdci hledání nejlepšího řešení v různých oblastech života naší obce.

Příloha: