Sdružení nezávislých kandidátů jde do voleb

Spolek Naše Kolovraty se snaží od svého založení přispívat k rozvoji naší městské části ve více rovinách a oblastech. Možnost ovlivnit zásadní věci je však vyhrazena zastupitelstvu. Proto jsme se rozhodli přijmout výzvu, kterou pro nás představuje současný stav obce a některé kroky současného vedení naší městské části. Tak vzniklo Sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovraty.

Sdružení tvoří z části členové našeho spolku a zčásti další kolovratští občané, kteří s námi sdílí společnou vizi. Díky podpisům více než tří set občanů se třináctičlenná kandidátka může ucházet o hlasy voličů v komunálních volbách, které proběhnou 10. a 11. října tohoto roku. Vám všem, kdo jste naše kandidáty podpisem na petici podpořili, upřímně děkujeme. Vnímáme to jako první krok, jako výzvu k další aktivitě. Uvědomujeme si ale také, že teprve volby samotné ukážou, zda naše iniciativa a vize dalšího rozvoje naší městské části je v souladu s tím, co si přeje i většina zdejších obyvatel.

V nastávajícím předvolebním období se vás budeme snažit co nejvíce seznámit s našimi představami. Je čas diskusí a tříbení myšlenek, co je pro naši městskou část a život jejích obyvatel nejpodstatnější. Pokud s námi budete sdílet stejné názory, přijďte Sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovraty podpořit do volební místnosti. Zásadní věci lze měnit jen společným rozhodnutím a spojenými silami.

Další informace najdete na volebním webu kandidátů: volby.nasekolovraty.cz.

Galerie: