Pomoc postiženým záplavami - sbírka zahájena

V roce 2002 MÚ Praha – Kolovraty pod vedením starosty Marka Ovečky zorganizoval veřejnou sbírku pro tehdy záplavami silně poničené Kozárovice. Protože se jedná o obec ležící jak v blízkosti Vltavy tak i Labe, dalo se předpokládat, že letošní přívalové deště dají zdejším obyvatelům opět pořádně zabrat. Naše sdružení se proto rozhodlo na aktivitu tehdejší radnice navázat.

Za doprovodu pana Zimáka, který v roce 2002 s panem Ovečkou pomoc organizoval, jsme navštívili nejvíce zasažené lokality. Nynější situace v Kozárovicích je o něco méně kritická než v roce 2002 (na návsi sahala voda do výše zhruba dvou metrů, což bylo jen asi o 70 cm méně než před 11 lety), i tak však obyvatele vsi velmi trápí – jen co se z jedné povodně vzpamatovali, přišla další. Mnohé domy jsou momentálně neobyvatelné, voda v přízemí někde sahala až do výše 1,8 m.. Lidé museli vyhodit většinu nábytku, kuchyňské linky, lednice, koberce apod., nyní vysouší a opravují své domy. Pole a některé zahrady jsou zničeny kontaminovaným bahnem.

Pan Zimák naši nabídku pomoci uvítal a doporučil ji směrovat ke třem rodinám, které záplavami utrpěly nejvíce:

Adámkovi – rodina se 2 dětmi (6 a 11 let). Pan Adámek od povodně pracuje na likvidaci škod a vysoušení domu, zbytek rodiny bydlí u příbuzných. (Této rodině Kolovraty pomáhaly už v roce 2002.)

Justovi – starší manželé (okolo 80 let). Za pomoci rodiny pomalu likvidují škody. Musí vyměnit všechna okna, která byla již v horším stavu a povodeň je dorazila. Bydlí dočasně v blízké obci. (Také této rodině Kolovraty pomáhaly v roce 2002.)

Obě rodiny by uvítaly především peněžitou pomoc na pořízení nábytku, kuchyně, koberců, lednice apod., které z převážné části nestihly nebo nezvládly odvézt, a dále na stavební opravy (elektroinstalace, okna, podlahy, ploty atd.).

Třetí rodina – Lenochovi – nebyla doma. Jde o rodinu s dětmi a v obci jsou noví.

 

Veřejná povodňová sbírka

Chcete-li přispět na pomoc postiženým povodní v Kozárovicích, máte možnost dobrovolnou finanční částku předat do pokladničky umístěné v kolovratském Infocentru nebo zaslat na účet č. 3256453349/0800 vedený u České spořitelny v Praze.

Sbírka potrvá od 15. července do 31. prosince 2013.

V případě, že budete potřebovat potvrzení pro uplatnění daňové úlevy, uvádějte při převodu příspěvku na povodňový účet jako variabilní symbol rodné číslo nebo IČO.

Sbírka je registrována u MHMP pod číslem S-MHMP/582763/2013;689779/2013.

 

Kozárovice

Obec s 90 obyvateli ležící asi 0,5 km od pravého břehu Vltavy a 4 km západně od řeky Labe. Správně spadá pod Zálezlice, které jsou ohledně záplav mediálně známější.

Při povodních v roce 2002 zde jeden den odpočíval lachtan Gaston, který uplaval z pražské ZOO. Nepodařilo se ho však odchytit a tak lachtan pokračoval na své pouti až do Německa.

Sílu letošních zdejších záplav symbolizuje místní autobusová zastávka, ze které zbyly pouze základy.

Další informace na: http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/stredocesky/clanek.phtml?id=781578

 

Galerie: