Pozvánka na zasedání zastupitelstva městské části Praha Kolovraty

Dne 23. května 2013 od 18 hodin se veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kolovraty koná mimořádně v prostorách Kulturního domu U Boudů. Dle pozvánky uvedené na oficiálních stránkách MČ budou poskytnuty informace k dopravní situaci, základní škole, územnímu (metropolitnímu) plánu, výsledku výběrového řízení na provoz a nájem KD U Boudů, k novým webovým stránkám MČ, rekonstrukci Viniček aj.

Vítáme tuto příležitost k otevřené komunikaci občanů se zastupitelstvem. Je důležité, aby obyvatelé MČ měli přístup k informacím o současném dění v obci i o připravovaných změnách a plánech dalšího rozvoje; tyto plány bezprostředně ovlivňují život obyvatel naší MČ. S dotazy, které se týkaly většiny výše zmíněných oblastí, jsme se jménem Občanského sdružení Naše Kolovraty v poslední době obraceli na vedení MČ a ne vždy jsme se dočkali uspokojivé odpovědi.

Budeme přítomní i na tomto veřejném setkání. Pokud vás některá z těchto témat zajímají a nemůžete se zasedání zúčastnit, můžete nám na e-mailovou adresu info@nasekolovraty.cz poslat vaše dotazy. V rámci možností se budeme snažit vaše otázky položit zastupitelům. Jejich odpovědi následně uvedeme na této internetové stránce nebo je zašleme na vámi poskytnuté e-mailové adresy.