Kolovratští dobrovolní hasiči a povodně 2013

Letošní povodně se nevyhnuly ani Kolovratům. Sbor dobrovolných hasičů Praha – Kolovraty musel několikrát obětavě zasahovat, aby byla zajištěna bezpečnost naší obce. Jeho členové však vypomáhali i na jiných místech postižených záplavami.

Obrátili jsme se na velitele kolovratské jednotky Sboru dobrovolných hasičů Martina Dynybila, abychom zjistili, jak prožívali dobrovolní hasiči začátek června. Následující řádky zaznamenávají v krátkosti sled událostí v časovém úseku od soboty 1.6. do úterý 4.6. Záznam je stručný, vykonaná práce nesrovnatelně delší a namáhavější.

1.6. čas 20:53 – 21:30 ulice Pánkova, Praha 10 Nedvězí: Odstraňování podmáčeného padlého stromu na komunikaci Nedvězí – Křenice (vozy a posádka: CAS 24 1+5)

2.6. čas 2:07 – 2:58 ulice Do Lipan, Kolovraty: Vytopený rodinný dům, padlý strom přes komunikaci, monitoring Říčanského potoka (CAS 24 a DA Tranzit 1+5)

2.6. čas 4:10 – 5:40 ulice Hájová, Praha 10 Nedvězí: Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem č.4 stavba protipovodňových hrází z pytlů s pískem na ochranu rodinných domů před rozvodněným potokem Rokytka. (CAS 24 a Da Tranzit 1+5)

2.6. čas 4:30 –21:28 ulice Pod Topoly, Nad Topoly, U Jezu, Do Lipan, V Haltýři, Praha 10 – Kolovraty: Evakuace osob, stavba hrází z protipovodňových pytlů, čerpání vody, odstraňování překážek (CAS 32, CAS 24, DA Tranzit 1 +10)

3.6. čas 12:25 – 19:37 ulice Průběžná, Praha 10: S Hasičským záchranným sborem č. 5 plnění protipovodňových pytlů pro potřeby lokality Praha 9 Libeň. V čase 18:43 přejezd do Kolovrat, do ulic v Haltýři a U Jezu: Odstraňování 2 stromů z koryta Říčanského potoka (CAS 24 a DA Tranzit 1+8)

4.6. čas 8:30 – 11:38 ulice Záběhlická, Praha 10: Zatopený penzion a kotelna (CAS 24 a DA Tranzit 1+5)

Závěrem vyřizujeme ústy Martina Dynybila poděkování spoluobčanům za podporu, které se hasičům od nich dostává.

A my děkujeme kolovratským hasičům za jejich stálou a nezištnou práci!

(Autory snímků jsou Pavel Klikar a Štěpán Křeček.)
 

Galerie: 
Zatopené hřiště