Výstavba a Metropolitní plán

V posledních třech letech se na úřadě vystřídali snad všichni developeři. Motivuje je k tomu nebývale vysoká poptávka po nových bytech a zároveň nabídka zastavitelných pozemků v Kolovratech. Bohužel územní plán, který jsme podědili, umožňuje zastavit desítky tisíc metrů čtverečních a od roku 2007 dokonce až osmipatrovými domy (6 pater + 2 ustupující).

Návrh Metropolitního plánu, který zavádí tzv. výškovou regulaci, sice teoreticky snižuje možnou výšku zástavby, avšak rozšiřuje zastavitelné území. Výšková regulace má garantovat, že například v sousedství rodinných domů budou moci vyrůst opět jen dvoupatrové rodinné domy. To si samozřejmě developeři nenechají líbit a podají návrh na změnu. Aby se Praha vyhnula náhradám za znehodnocení pozemku, vyjde jim pravděpodobně vstříc a všude bude zastavitelné území. Ještě horší je fakt, že v metropolitním plánu zmizely nejen plochy zeleně, ale i plochy pro sport, rekreaci a občanskou vybavenost. Příkladem může být mizející izolační zeleň u silnice Přátelství, obdobně jako zelené pásy podél budoucího okruhu R511 či park Červenka, jehož studii jsme nechali v minulém roce dopracovat. Zatím žádný z návrhů územního plánu Prahy neměl takové deficity v rozvoji zeleně, občanské vybavenosti (školy, školky, domovy pro seniory) a ploch sportu jako tento.

Je proto naprosto nezbytné, aby do Metropolitního plánu byly zapracovány plochy veřejné vybavenosti, sportu a zeleně nejméně v takovém měřítku jako jsou v tom současném.

Ale zpět k developerům. Vzhledem k tomu, jak velkou část zdejších stavebních pozemků vlastní developeři a kolik dalších pozemků je na prodej, není možné očekávat, že zde žádná zástavba nebude.

Co však nechceme je, aby byla výstavba tak neuvážená, jako tomu bylo v případě projektů společností Bemett či Skala Invest Group. O něco podobného se snaží i Ekospol a další společnosti. A co je na této výstavbě špatné? Mimo razantního nárůstu obyvatel jde především o to, že nechceme být noclehárnou či sídlištěm. Charakter Kolovrat je jiný a takový, jaký je nebo byl, ho chceme rovněž zachovat. Proto jsme nechali vypracovat Strategický plán a proto také Ekospol odmítáme. Výstavby malometrážních bytů nevedou k přírůstku obyvatel, ale pouze městskou část zatěžují. Většina jejich obyvatel zde totiž pouze přespává, a nemá tady trvalé bydliště. Zároveň tyto developerské firmy při výstavbě nespolupracují s městskou částí tak, aby ji po dokončení projektu předali komunikace a zeleň do péče. Z toho vzniká nepříjemnost novým majitelům, kteří si v extrémních případech platí nejen zimní úklid a péči o zeleň, ale i veřejné osvětlení, údržbu retenčních nádrží atd. Společenství vlastníků je tak zatíženo mnohými poplatky a starostmi, které u jiných projektů nejsou. Často je mylně informuje developer, že městská část tyto silnice převezme, přestože toto není nijak smluvně ošetřeno a mnohdy se s tím od začátku nepočítá.

Naprosto mylné jsou informace některých developerů, že městské části si rády převezmou silnice a zeleň, jelikož dle jejich ploch dostávají finance od MHMP. Je sice pravdou, že plocha zeleně a vozovek je jedno z kritérií, ale vše je zastropováno a navíc patříme mezi ty městské části, které mají ve své správě víc vozovek a zeleně, než třeba Praha 3, Praha 7, atd. Veškeré finance se následně přepočítávají na obyvatele, a právě zde jsou maximální částky, které mohou být přiděleny. Pěkným příkladem jsou sousední Královice, které by bez zastropování měli trojnásobný rozpočet obyvatel.

A jak by to tedy mělo vypadat v praxi? Mělo by dojít k dohodě mezi developerem, městskou částí a majiteli pozemků, co a za jakých podmínek se bude stavět. Městská část by neměla udělovat žádné výjimky, jelikož to přináší do budoucna pouze problémy, a mělo by se určit, co dostane jako kompenzaci za nárůst obyvatel. Součástí smluvního vztahu by měla být i budoucí podoba silnic, chodníků a zeleně, včetně podmínek, za jakých je městská část po ukončení výstavby převezme do správy. Tyto body by měly být ukotveny ve smlouvě o spolupráci. Připadá Vám to nereálné? Tato dohoda se podařila například s firmou Canaba a konkrétní smlouva byla schválena na březnovém zastupitelstvu. Jedná se o výstavbu 24 rodinných domů a jako kompenzaci získá městská část pozemek pro veřejnou vybavenost.

Antonín Klecanda

Galerie: 
Metropolitní plán