Paneláky u Donáta budou! Magistrát zamítl všechna odvolání

V pondělí 8. září 2014, tedy po více než ¾ roce od podání odvolání, rozhodl Magistrát hl. m. Prahy, že zamítá veškerá odvolání proti územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení pro stavbu bytových domů v ulici K Říčanům.

Stavbu obrovského nadzemního parkoviště i dvou megabytovek dvojnásobně převyšujících okolní zástavbu si tak úředníci sami odsouhlasili. Značně negativní dopad této konkrétní stavby je evidentní.  Navíc se zdá, že developeři mají u úředníků v zastupitelstvu Městské části Kolovraty, na Odboru výstavby ÚMČ Praha 22 v Uhříněvsi a na Magistrátu hl. m. Prahy dveře otevřené, a že jakékoli námitky veřejnosti je možné zcela zadupat do země.

Své rozhodnutí Magistrát obhajuje způsobem, který si v ničem nezadá se stavbou školy v Kocourkově. Posuďte sami:

„Předložený návrh byl odsouhlasen dotčenými orgány státní správy, které chrání veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj v území.  Umístění stavby a míra zastavění pozemku odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí … Nelze tedy přisvědčit tvrzení odvolatelů, že v okolí jsou jen přízemní nebo jednopatrové rodinné domy“

Se záměrem výstavby projevily nesouhlas desítky občanů. Orgány státní správy sice tvrdí, že chrání veřejný zájem, ve skutečnosti jsou ale spíše na straně developera BEMETT Kolovraty s.r.o. (dříve BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s.).  I pouhým okem je vidět, že okolní zástavba dosahuje výšky cca 7 metrů (takové informace by stavební úřad měl vědět z katastrálních map i ze stavebních povolení vydaných v minulých letech). Schválené bytové domy jsou však téměř dvojnásobně vysoké.

Odůvodnění Magistrátu dále uvádí:

„…vzhledem k tomu, že poměry v území byly stavebnímu úřadu dobře známy … upustil od ústního jednání a místního šetření“

Zde se Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 v Uhříněvsi poučil z ústního jednání k výjimce na povrchové parkoviště a nechtěl už desítky nespokojených občanů vidět znovu.

Stavební vyhláška, která definuje výstavbu na území hl. m. Prahy přikazuje stavebníkům dodržet architektonické a materiálové řešení stavby a navázat na charakter a strukturu okolní zástavby. Když stavební úřad v Uhříněvsi konstatuje, že:

„urbanistické a architektonické řešení navazuje na charakter a strukturu stávající zástavby“

tak je vše v pořádku, není důvod o tom jakkoli pochybovat a Magistrát považuje odůvodnění Odboru výstavby ÚMČ Praha 22 v Uhříněvsi jako správné.

Pokud by však někdo pochyboval, že dva paneláky do obce nezapadnou, pomůže trocha stavební poezie:

„Stavba bytových domů je navržena jako variace identických hmot různě poskládaných. Bytový dům BD1 v jižní části je navržen jako srostlice dvou dominantních kvádrů spojených výplňovou hmotou. Toto rozčlenění je snahou o snížení hmotové dominance. Bytový dům BD2 v severní části pak doplňuje skupinu o menší hmotu ve snaze, že celá zástavba bude vnímána jako skupina tří solitérů různorodě poskládaných...“

Takže už vám to také přijde jako tři rodinné domy?

Přečtěte si také:

Luděk Pikard
 

Galerie: 
Bytový dům č.1 o délce necelých 70 metrů  a výšce necelých 14 metrů – zdroj www.kolovraty.cz
Bytový dům č.2 – zdroj www.kolovraty.cz
Panoramatická vizualizace - zdroj Luděk Pikard
Lokalita - zdroj: maps.google.com
Náhled situace, umístění dvou čtyřpatrových bytových domů v těsném sousedství stávající nízkopodlažní zástavby - zdroj: www.kolovraty.cz