Do Kolovrat se budou stěhovat desítky nových rodin

Jsme přesvědčeni, že v současné době jen velmi málo obyvatel MČ Praha-Kolovraty ví, že se v Kolovratech v lokalitě u Donáta nyní připravuje stavba dvou nových bytových domů a venkovního parkoviště navazující na křižovatku ulic K Říčanům a Nad Parkánem. Půjde o dva čtyřpodlažní bytové domy o celkové kapacitě 78 bytů. Půdorysné rozměry bez předsazených balkónů prvního domu jsou 69x18 metrů a půdorysné rozměry druhého domu pak 23x17 metrů. Výška 13 metrů je zhruba dvojnásobná vůči okolní zástavbě. Kapacita nově zbudovaného parkoviště pro bytové domy bude 87 parkovacích stání.

Stavbu připravuje se souhlasem vedení MČ Praha-Kolovraty soukromý investor společnost BEMETT Kolovraty, s.r.o. Více o záměrech společnosti je možné zjistit z článku na serveru E15.cz.

Společnost BEMETT Kolovraty, s.r.o. již získala od úřadu MČ Praha-Kolovraty výjimku na umístění parkovacích stání na povrchu a v současné době probíhá spojené územní a stavební řízení.

Vzhledem k tomu, že vedení MČ Praha-Kolovraty zatím neposkytlo informace o této připravované výstavbě ani v Kolovratském zpravodaji ani na veřejném zastupitelstvu v květnu roku 2013 ani na webových stránkách MČ, dovolujeme si informovat kolovratskou veřejnost o výše uvedené připravované nové výstavbě alespoň touto cestou.

Informovanost obyvatel Kolovrat a případně veřejná diskuse na toto téma je jistě namístě. Když pomineme architektonický, estetický a krajinotvorný aspekt plánovaného projektu (čtyřpodlažní domy budou výrazně převyšovat okolní zástavbu a stanou se novými výraznými dominantami v krajině), tak je zapotřebí domyslet alespoň souvislost s infrastrukturou naší MČ. Dá se například předpokládat, že podstatnou část nových kolovratských obyvatel budou tvořit mladé rodiny s dětmi. Do které mateřské a základní školy budou tyto děti chodit, když současná školní zařízení jen stěží pojímají kolovratské a lipanské děti a finančně únosné řešení tohoto problému s výhledem do příštích několika let se hledá velmi obtížně? Je zřejmé, že další výstavba bytů v plánovaných rozměrech se dotýká života celé obce a je třeba o ní v tomto kontextu zodpovědně uvažovat.

Galerie: