Výlety do okolí Kolovrat a Lipan

Kolovratské vycházkové okruhy

V okolí Kolovrat a Lipan je síť tzv. vycházkových okruhů, které vznikly z podnětu bývalého starosty Ing. Marka Ovečky. Současně byly založeny nové lesní plochy, které v tomto kraji citelně chyběly a které vytváří nový ráz krajiny.

Vzhledem k tomu, že Kolovraty leží v otevřené krajině a stranou oficiálních turistických tras, je vybudování takovéto sítě stezek vícevýznamové. Vedle využití k vycházkám a relaxaci mohou za určitých podmínek sloužit některé úseky také jako biokoridory.

Podrobné informace o vybudovaných trasách a mapu vycházkových okruhů najdete na: http://www.kolovraty.cz/cs/kolovraty/vychazkove-trasy

 

Přírodní park Vodice

Tento přírodní park se nachází na jižní straně Uhříněvsi a přímo sousedí s lesoparkem Prknovka. Tvoří ho soustava rybníků na Říčanském potoce. V letech 2009 - 2010 byla provedena revitalizace rybníků a jejich okolí. Současně byly vybudovány stezky a opraveny mosty.

S ohledem na malou rozlohu (4ha) slouží park především k odpočinku a krátkým procházkám. Od něho však vede příjemná cesta podél Nadýmače do centra Uhříněvsi. Zde, pár desítek metrů za hlavní silnicí, začíná Obora, která nabízí další turistické možnosti včetně naučné stezky.

Další variantou je, vydat se podél železniční tratě směrem k nádraží v Uhříněvsi. U železničního mostu překlenujícího ulici Ke Kříži narazíme na zelenou turistickou trasu, která vede do Přírodního parku Botič - Milíčov. Odtud lze využít buďto červenou turistickou trasu vedoucí do Průhonic nebo absolvovat Naučnou stezku Povodím Botiče.

Třetí možností je dojít až na nádraží, odkud vychází hned tři turistické trasy. Vedle již zmiňované zelené jsou to severním směrem vedoucí modrá (Dubeč, Běchovice, Klánovice) a červená (Královice, Koloděje, Běchovice, Újezd nad Lesy). Obě stezky prochází Klánovickým lesem, ale střetávají se až na železniční stanici Praha - Klánovice.

 

Průhonický lesopark

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha se nachází v členitém údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka. Jedná se o unikátní krajinářský projekt, který je nejen Národní kulturní památkou, ale i památkou UNESCO.

Ačkoliv je tato mimořádná přírodní lokalita poměrně blízko naší obce, pro pěší turistiku či cykloturistiku s výchozím bodem v Kolovratech tak atraktivní není. Na vině je především dálnice D1, která rozetíná krajinu na dvě části, mezi kterými lze přejít pouze po frekventovaných silnicích a skrze obří nákupní zónu. Což není ani příjemné, ani bezpečné. Řešením by bylo vybudování turistické trasy (cyklostezky), která by umožnila lepší přechod mezi Průhonicemi na jedné straně a obcemi Nupaky, Lipany a Kolovraty na straně druhé. V současné době obyvatelé těchto obcí při návštěvě Průhonického parku či Dendrologické zahrady využívají převážně aut a autobusů, čemuž se nelze divit.

 

Říčanský les

Říčanský les o rozloze 650 ha a na něho v jeho východní části plynule navazující Janovický les a jihovýchodně Babický jsou největší zalesněnou plochou v blízkosti naší městské části.

V této oblasti začíná mnoho turistických tras, které však vedou převážně východním a jihovýchodním směrem, tj. na opačnou stranu, než leží Kolovraty. Nejsnadnější přístup k nim je vlakem na nádraží Říčany, odkud vychází hned tři turistické trasy. Červená a zelená vedou přes severní část Říčanského lesa směrem ke Strašínu a Babicím, modrá pak protíná jižní část Říčanského lesa směrem k Mukařovu. Všechny trasy se v Říčanském lese kříží s dalšími, čímž se nabídka pro turisty rozšiřuje.

Další možností je začít výlet na Masarykově náměstí v Říčanech a využít naučné stezky Říčansko. Ta vede k soustavě rybníků a následně do Říčanského lesa, kde místy kopíruje výše zmíněné turistické trasy.

 

Vycházkové trasy podél pražských potoků

Pro milovníky turistiky a vodních toků je na stránkách Informačního portálu magistrátu hl. m. Prahy nabídka výletů podél pražských potoků s podrobným popisem každé trasy. A jedna z nich vede podél Říčanky i přes Kolovraty.

Více na: http://envis.praha-mesto.cz/(ucn5nj45ngqhlw45jpqaiwmv)/zdroj.aspx?typ=2&Id =74574&sh=-366076086#zakl_udaje

Galerie: 
Podstatná část vycházkových okruhů je lemována nádhernými alejemi
Podstatná část vycházkových okruhů je lemována nádhernými alejemi
Nové lesní porosty
Cesta podél Nadýmače
Průhonický zámek od jihu
Kostel Narození Panny Marie nad Zámeckým rybníkem