Cyklostezka Kolovraty – Říčany – Mnichovice

V roce 2015 jsme společně se starosty obcí Středočeského kraje začali připravovat cyklostezku z Kolovrat do Mnichovic. Uzavřeli jsme smlouvu o Spolupráci veřejných zadavatelů a začali jednat o její podobě. V průběhu roku 2016 byla dokončena dokumentace k územnímu rozhodnutí k projektu cyklostezky. Z této páteřní trasy jsou dále plánované odbočky do dalších obcí Ladova kraje a tím bude naše městská část propojena s Ladovým krajem. Záměr se podařilo začátkem roku 2015 prosadit do ITI projektů pod názvem „Do Prahy na kole“ a v loňském roce obdržela MČ Praha-Kolovraty prostředky na její realizaci.

Zařazení do ITI neznamená povinnost realizace, ale přednostní vyčlenění finančních prostředků z fondů EU. Aby byly finance přiděleny, bylo nutné využít některý z vypisovaných dotačních titulů při dodržení všech pravidel tohoto programu. V minulém roce jsme museli schválit dokumentaci, což se mohlo zdát nevýhodné, jelikož ve smlouvě je podmínka, že prostředky na území Prahy bude zajišťovat MČ Praha-Kolovraty. Tím však není myšleno, že by tato část cyklostezky byla hrazena z prostředků městské části, ale pouze to, že obce ve středních Čechách žádají prostředky z dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která není určena ke stavbám na území hlavního města. Část projektu, která je našem území, bude financována z účelové dotace Hlavního města Prahy. Tuto část jsme měli obdržet až v letošním, popřípadě příštím roce, jelikož dříve nenastane plnění. Jelikož však finanční výbor a někteří zastupitelé projevili obavy, bylo dohodnuto, že financování projde usnesením Rady Hlavního města Prahy ještě před schválením smlouvy. Zároveň město Říčany přijalo usnesení, že realizace neproběhne dříve, než bude mít naše městská část zajištěno financování.

Je smutné, že vůči Magistrátu Hlavního města Prahy panuje nedůvěra. Ovšem aby byli všichni klidní, domluvil jsem se s radním Petrem Dolínkem, a ten nám na podzim 2017 finance na cyklostezku poslal. Nyní máme platné územní rozhodnutí a vybíráme zhotovitele. V nejbližších dnech by měla být stavba zahájena. Pevně věřím, že za rok se projedeme na nové cyklostezce až do Mnichovic.

Antonín Klecanda