Dopravní situace v Kolovratech - dotazy panu Petru Součkovi

Položili jsme několik dotazů zástupci starosty Ing. Petru Součkovi (PS). Nyní vás s otázkami a především odpověďmi seznamujeme.

NK: Rádi bychom nahlédli do Dopravní studie zpracované pro městskou část Praha – Kolovraty. Zároveň by nás zajímalo, za jakým účelem (s jakým zadáním) byla tato studie poptávaná?

PS: Dopravní studie byla zadána v roce 2012 s tímto zadáním:

  1. navrhnout systém jednosměrných ulic včetně zklidnění vhodných ulic a navrhnout systém parkování v celé obci, tj. přesun vozidel z ulic na vyhrazená místa včetně ulice K Poště;
  2. navrhnout nové umístění autobusové zastávky na ul. Kutnohorská;
  3. vytipování nebezpečných míst a návrh na řešení (např. kruhové objezdy, přechody, značení, …).

Dopravní studií se zabývalo vedení MČ a v současné době ji bude projednávat ještě stavební komise jako poradní orgán starosty MČ. Po tomto projednání plánujeme studii zveřejnit na webových stránkách www.kolovraty.cz občanům.

NK: Velmi oceňujeme vaši snahu zajistit automat na lístky MHD u parkoviště u vlakové zastávky. Rádi bychom věděli, v jakém stádiu rozpracovanosti se tento projekt nachází a kdy bude přibližně hotov. Jakým způsobem bude prodej jízdenek či parkovného zajištěn? V případě, že již proběhlo výběrové řízení, která z nabídek byla zvolena?

PS: Situace kolem parkoviště u zastávky ČD začíná být neúnosná, proto jsme se rozhodli hledat nějaké vhodné řešení. V současné době jsme ve stádiu mapování možných řešení, takže zatím Vám nemohu poskytnout bližší informace. Obecně musím říct, že s ohledem na rozpočet MČ bude hledání nejlepšího řešení dost složité.

NK: V projektu na silnici spojující Kolovraty a Lipany je údajně navržená cyklostezka a chodník. V jaké fázi rozpracovanosti je tento projekt? Kdy by mohlo dojít k realizaci?

PS: Ano máte pravdu součástí rekonstrukce silnice Kolovraty – Lipany je i chodník s cyklostezkou spojující Kolovraty s Lipany. Ovšem realizace tohoto projektu byla rozdělena na více částí a výstavba chodníku zatím není v plánu hl. m. Prahy. Naše MČ nezávisle na MHMP hledá možnosti, jak tuto důležitou stavbu realizovat. V tuto chvíli je pro nás prioritou vytvořit chodník pro pěší, cyklostezku dnes chápeme spíše jako výhledový záměr.

 

Máte k těmto tématům vlastní názor nebo připomínky? Budeme za ně rádi – napište nám.