Návrh jízdního řádu 2013/2014

Krajské úřady podle Zákona o drahách zveřejnily v polovině června první návrh železničního jízdního řádu pro období platnosti prosinec 2013 - prosinec 2014.

Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším dílčím změnám. Proto nemusí uveřejněná verze odpovídat aktuálnímu stavu zpracování příslušných tratí a tedy i konečnému jízdnímu řádu. U některých tratí může dojít vůči uveřejněnému Návrhu i k podstatným změnám.

Případné připomínky lze zasílat nejpozději do 19. července 2013 na adresu ropid@ropid.cz. E-mail musí být označen "Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2013/2014".

Návrh jízdního řádu - trať Praha - Benešov, číslo trati 221

http://www.ropid.cz/jizdni-rady/navrhy-zeleznicnich-jizdnich-radu-na-obdobi-2013/14-pro-trate-v-ramci-pid__s175x494.html

 

Navržené změny na trati Praha - Benešov u Prahy

směr Praha - Benešov

- Spoje základního taktu budou odjíždět z Prahy hlavního nádraží nově v 07. a 37. minutu. V přepravní špičce pracovních dnů bude takt zkrácen na poloviční - odjezdy vlaků z pražského hlavního nádraží budou navíc ve 20. a 50. minutu.

- "Patnáctiminutový takt" z Prahy je nově navržen mezi 13. a 20. hodinou. Vlaky tedy budou odjíždět z Prahy ve 13:07, 13:20, 13:37, 13:50, 14:07..... a v tomto taktu až do 20:07 hodin.

- Poslední osobní vlak z Prahy do Benešova bude odjíždět v 00:17 hodin.

 

směr Praha

- Spoje základního taktu budou odjíždět z Kolovrat nově v 03. a 33. minutu. V přepravní špičce pracovních dnů bude takt zkrácen na poloviční - odjezdy vlaků z Kolovrat budou navíc ve 22. a 52. minutu.

- První vlak na Prahu pojede ve 04:33, další v 05:03 a poté je již zaveden zkrácený takt - v 05:22, 05:33, 05:52, 06:03..... až do 09:33 hodin. Odpolední zkrácený takt je nově navržen od 14:03 až do 19.33 hodin.