Cyklostezka Kolovraty - Lipany

Velmi často diskutovanou otázkou je propojení Lipan a Kolovrat cyklostezkou nebo chodníkem. Při jakémkoliv propojení Kolovrat a Lipan musí nejprve dojít k vypořádání majetkoprávních vztahů u dotčených pozemků. To se týká jak chodníku, tak i cyklostezky nebo široké mlatové cesty. Bohužel ani na jedné ze stran stávající silnice nejsou pozemky ve vlastnictví městské části. V současnosti je vysoutěžen dodavatel projektové dokumentace a jsou propočteny zábory pro cyklostezku. Na Odboru technické vybavenosti (OTV) jsou vyčleněny prostředky pro realizaci cyklostezky a podaří-li se dohodnout s majiteli pozemků, může být stezka realizována. Aby mělo propojení smysl, musí stezka navazovat na nějakou komunikaci, proto by měla vést po levé straně stávající silnice směrem z Lipan do Kolovrat. Vést ji po opačné straně by znamenalo přecházení přes přechod jak v Kolovratech, tak pro většinu obyvatel i v Lipanech. Je pravdou, že studie existuje od roku 2004, ale až v posledních třech letech o realizaci usilovně jednáme. Nyní je naplánován harmonogram výkupů, kdy budou nejprve vypořádány vztahy pod současnou silniční komunikací a následně pod budoucí cyklostezkou. Bohužel harmonogram se stále posouvá. S nadsázkou lze říci, že kdyby při každém jednání o této cyklostezce vznikl jeden metr čtvereční, měli bychom již mezi Kolovraty a Lipany čtyřproudou dálnici.

Na OTV tlačíme společně nejen s mou zástupkyní Stanislavou Bartošovou, nýbrž i s radní Janou Plamínkovou. Ta už v roce 2015 říkala, že to nebude hned, ale do konce roku 2018 se snad realizace povede. Nyní je překvapena, jak jde vše pomalu, a to i přesto, že na OTV posílá stále urgence, obdobně jako já. V posledním loňském zpravodaji byl rozhovor s ředitelem Martinem Vlkem, který slíbil, že co nevidět bude zahájen výkup pozemků, bohužel až do června firma Zavos výkup nezačala. Osobně to nechápu, protože to trvá už 14 let a konec je pořád v nedohlednu. Jednám proto i intenzivně se firmou Zavos, ktera se však často vymlouvá na magistrát nebo na své subdodavatele. Zde je nutné si přiznat, že u tohoto projektu došlo nejen za poslední rok, nýbrž i za celé volební období, jen k velmi malému posunu.

Chcete-li aby cyklostezky opravdu vznikly a nezůstaly jen na papíře, volte Naše Kolovraty. Mezi naše priority nepatří jen školství a zeleň, nýbrž i rozvoj dopravy a aktivit pro volný čas.

Mgr. Antonín Klecanda

starosta MČ Praha-Kolovraty