Noc kostelů 9. června 2017

Římskokatolická farnost u kostela Všech svatých Praha Uhříněves ve spolupráci s městskou částí Praha Kolovraty a spolkem Naše Kolovraty Vás opět zve do kolovratského kostela sv. Ondřeje v rámci akce Noc kostelů 2017 v pátek 9. června 2016 od 18 do 22 hodin. Do 21 hodin bude možné navštívit a prohlédnout si kostel, sakristii s výstavou starých monstrancí a relikviářů, márnici, kůr s varhanami i věž se zvonem. Poslední hodina bude vyhrazena modlitbě a rozjímání.

Program:

  • 18:00 Prohlídka kostela s programem pro děti a rodiny
  • 20:00 Varhanní koncert (Jakub Janšta)
  • 21:00 Modlitba
  • 22:00 Závěrečné požehnání
Galerie: