Noc kostelů 2015

Římskokatolická farnost u kostela Všech svatých Praha-Uhříněves ve spolupráci s městskou částí Praha-Kolovraty a spolkem Naše Kolovraty Vás opět zve do kostela sv. Ondřeje v rámci akce Noc kostelů 2015 v pátek 29. 5. 2015 od 18 do 22 hodin.

Do 21 hodin bude možné navštívit a prohlédnout si hlavní loď kostela s výstavou starých monstrancí a ornátů, sakristii, márnici, kůr s varhanami i věž se zvonem. Poslední hodina bude vyhrazena modlitbě a rozjímání.

Starosta Antonín Klecanda převzal nad akcí svou záštitu.

Program:

18:00    Zahájení

18:05    Hra pro děti (do 19 hodin)

19:00    Historická přednáška

20:00    Varhanní koncert

21:00    Modlitba ve stylu Taizé

22:00    Závěrečné požehnání

Galerie: