Komunitní centrum

Aby měly kde působit spolky, připravujeme výstavbu Komunitního centra U Boudů. Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Tím se rozvine mezigenerační sounáležitost v komunitě, což působí preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou senioři a rodiny s malými dětmi.

V rámci projektu budou realizovány jednak aktivity, jenž podpoří vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin na území MČ Praha-Kolovraty.  Za druhé se uskuteční osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.

Nově vybudované prostory budou mít dvě části, v té první bude místo pro setkávání maminek s dětmi (spolky jako je MACEK apod.), v té druhé části bude prostor pro setkávání nejrůznějších spolků a pořádání preventivních a osvětových akcí, z místních spolků předpokládáme, že zde bude působit Klub seniorů, ČSBS Kolovraty, Kolovratský KOS, atd. Rádi bychom, aby v Kolovratech obnovil činnost skauting, jelikož tento prostor by pro ně mohl být vhodný a organizací pracujících s dětmi není nikdy dost. Nyní takový prostor nemáme, částečně jej supluje kulturní sál U Boudů a místnost v hasičárně. Často však dochází k termínovým střetům a ani jeden z prostorů plně neodpovídá potřebám uvedených skupin.

Na jaře byl vysoutěžen projektant a máme zpracovanou studii, která je podkladem pro projektovou dokumentaci. Kompletní projektová dokumentace bude do Vánoc. Na podzim vypíše Praha granty, v rámci kterých chceme požádat o finanční prostředky na realizaci. Po vyhodnocení žádosti by měla začít samotná realizace.

Konkrétně budou prostředky čerpány z programu Praha-Pól růstu. Budoucí komunitní centrum bude obsahovat jednu velkou místnost pro setkávání, jednu menší pro činnost s dětmi, toalety a sklad.

Mgr. Antonín Klecanda

starosta MČ Praha-Kolovraty

 

Galerie: