Pomoc postiženým záplavami - sbírka pokračuje

Občanské sdružení Naše Kolovraty vyhlásilo veřejnou finanční sbírku na pomoc rodinám nejvíce postiženým letošní povodní v obci Kozárovice na Mělnicku. Sbírka navazuje na pomoc téže obci, kterou kolovratští občané zorganizovali po povodni v roce 2002. Letos povodeň Kozárovice opět zasáhla a napáchala velké škody, voda dosahovala v některých domech do výše 1,5m, několik rodin přišlo o celé vybavení domů, jsou zničená okna a podobně. Členové občanského sdružení obec po povodni navštívili a s místními občany vytipovali dvě nejvíce potřebné rodiny, kterým přímo bude pomoc předána. Do konce září se v Kolovratech vybralo okolo 15.000 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. Dárců je však zatím podstatně méně než v roce 2002, kdy sbírka přinesla částku několika set tisíc korun.

Pokud budete chtít na dobrou věc přispět, můžete jakoukoli finanční částku předat do pokladničky umístěné v kolovratském Infocentru, v prodejně U Chadů nebo zaslat na účet č. 3256453349/0800 vedený u České spořitelny v Praze. Sbírka je řádně registrována a potrvá do 31.12.2013. Dar je možné odečíst od základu daně z příjmu.

První část pomoci plánujeme rodinám předat ještě v říjnu, abychom pomohli dokončit opravy před zimou. O rozdělení peněz a jejich využití budeme občany Kolovrat informovat. Další informace o postižených rodinách a situaci v Kozárovicích naleznete v Infocentru nebo na www.nasekolovraty.cz.

Proč sbírku organizujeme? Jsme přesvědčeni, že pomoc konkrétním lidem v nouzi má vždy smysl.

Za Občanské sdružení Naše Kolovraty     Jiří Kubias a Vladimír Šedivý