Obnova mlýnského rybníku

Mlýnský rybník, zvaný nádržka, který je doposud patrný v ulici Do Lipan, patřil k mlýnu čp. 9. Voda do rybníku byla přiváděna od stavidla na potoce Říčanka náhonem, dlouhým cca 750 m.. Na druhé straně byla voda odváděna kamenným kanálkem na vantroky a mlýnské kolo, nebo odtékala přepadem přímo do Říčanky. V okolí rybníku rostly topoly a vrby. Po roce 1950 začala devastace rybníku zavezením náhonu na dvou místech, aby JZD mělo přístup na louku u Říčan. V roce 1963 bylo rozhodnuto rybník zavézt, což ovšem zakázala vodohospodářská správa. Po roce 1990 byl rybník vrácen manželům Marinčičovým, jejichž syn plochu urovnal a osel trávou. Protože do náhonu rybníku ústí meliorační strouha, bývá za velkých dešťů a po jarním tání dno rybníku zaplněné vodou.

Rybník bude samozřejmě nově sloužit jiným účelům než jako zdroj energie pro mlýnské kolo. Využije se především jeho obnoveného náhonu, do kterého bude svedena voda z ochranných valů, jež se v blízkosti vybudují kvůli odhlučnění okruhu R511 a budoucí výstavbě rychlodráhy. Jeho hlavní výhodou pro obec bude ochrana před povodněmi. Jak už bylo zmíněno v úvodu, náhon rybníku začíná ještě před neobydlenou částí obce, a díky nově vybudovanému nátoku a stavidlu bude možné regulovat průtok potoku Říčanka. Rybník bude standardně naplněn do dvou třetin, aby měl retenční rezervu pro záchyt protipovodňové vlny. Hráze rybníku budou osázeny novými rostlinami, čímž vznikne jedno z dalších krásných zákoutí Kolovrat

Galerie: