Výstavba druhého stupně

První školní den je spojen s jednou z nejmilejších povinností starosty, což je vítání dětí v prvních třídách. Aby nezůstalo jen u slov, dostanou žáci dárek, kterým je knížka. V knížce je věnování od starosty, konkrétní knihu vybíráme ve spolupráci s knihovnou a vyučujícími.

Největším dárkem pro děti však bude druhý stupeň. Naprostou prioritou, kterou máme v oblasti základního školství, je vybudování nové školy. Na tom jsem začal pracovat od začátku volebního období. V městské části bylo několik podkladů pro výstavbu školy. Velmi pěkná studie školy počítala s výstavbou kolem 450 milionů korun bez DPH, ale získat takovou sumu nebylo reálné. Levnější varianta pak nezahrnovala školní tělocvičnu, jídelnu a kuchyň. Vzhledem k tomu, že stravovací zařízení má již plnou kapacitu, stravují se učitelé jinde, což není ideální. Přístavba tříd bez školní kuchyně a jídelny tak nemá smysl. Ti, kteří jsou zasvěceni do problematiky, vědí, že jídelna s kuchyní měla být v objektu, kde jsou nyní kontejnerové učebny. Bohužel předchozí vedení městské části (ODS) neobjednalo nosné kontejnery, takže přistavět na kontejnerové učebny jídelnu s kuchyní není možné. Navíc by to bylo jen polovičaté řešení, jelikož by žáci neměli kde cvičit.

Aktuální projekt počítá s výstavbou za nižší cenu, oproti velké studii. Projektovou dokumentaci pro základní školu vysoutěžila firma OBERMEYER HELIKA, a.s., která na ní pracuje od listopadu 2016. V průběhu prací byly předloženy studie, z nichž jsme společně s Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) vybírali nejlepší variantu. Po výběru byla škola „rozkreslována“ a v prosinci 2017 byl projekt podán k územnímu řízení na stavební úřad. Škola bude obsahovat pět učeben prvního stupně, osm učeben druhého stupně, aulu, kabinety, odborné učebny, kuchyň, jídelnu, školní tělocvičnu a byt pro školníka. Celá škola je řešena jako ovál s jedním podzemním patrem, přízemím a patrem. Je to z důvodu, aby co nejvíce zapadla do okolní zástavby a nevyčnívala nad rodinné domy v sousedství. Zároveň však chceme, aby žáci a učitelé měli veškeré potřebné zázemí. Předpokládaná doba zahájení výstavby je rok 2019.

V průběhu letošního jara byl projekt upravován. Úpravy se týkaly příjezdové cesty ke kuchyni a dalších detailů. Za výstavbu odpovídá na pražském magistrátu OSI (Odbor strategických investic Hlavního města Prahy). Radní Ing. et Mgr. Irena Ropková je nové škole v Kolovratech velmi nakloněna a společně doufáme, že i vedení MHMP, které vznikne po říjnových volbách, bude mít stejný názor. V naší městské části máme až čtyři paralelní třídy na prvním stupni a je proto alarmující, že druhý stupeň stále chybí. Jelikož jsou přeplněné i školy v okolí, nemohou si ani děti vybrat, kam půjdou na druhý stupeň. Jedinou variantou jsou pro ně spádové školy v Uhříněvsi. Přestože jsou tyto školy velmi kvalitní, tak při počtu 34 žáků ve třídě není výuka rozhodně ideální.

Největším dárkem pro letošní prvňáčky bude slib, že na druhý stupeň budou docházet v místě bydliště. Doufám, že výstavba půjde rychle a tento dárek bude i pro současné druháky, třeťáky a v ideálním případě i čtvrťáky. Základem je, aby městskou část vedli lidé, kteří školství rozumějí, nikoliv lidé, kteří chtějí za každou cenu rozšiřovat bytovou výstavbu a nekoukají na to, kam děti budou chodit do školy. SNK Naše Kolovraty považuje školství za základní prioritu a výstavba druhého stupně je pro dobře fungující školství základ. Obdobně, jako jsme před minulými volbami slibovali získávání dotací a grantů, což jsme splnili. Nyní splníme i slib vybudovat novou školu.

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda

Starosta MČ Praha-Kolovraty

SNK Naše Kolovraty a STAN