Rozvoj základní školy

Ptali jsme se ředitelky ZŠ, paní Mgr. Vladimíry Neklapilové na rozvoj kapacity školy v příštím roce.

Příští školní rok základní škola otevře tři první třídy. Při zápisu se přihlásilo 63 dětí, do začátku školního roku se tento počet ještě může mírně upravit. Potřebnou novou učebnu zajistí ÚMČ prázdninovou rekonstrukcí přízemí vilky ZUŠ (učebna vznikne v místnosti současné hudební nauky). Ve vilce by měla být umístěna některá z třetích tříd, ještě se řeší systém signalizace mezi vilkou a zbytkem školy.

Další výstavba nových "kontejnerových" učeben v areálu Na Parkáně je zatím stále ve stadiu plánování. Pokud se budou učebny realizovat, mohlo by se v nich učit od dalšího školního roku 2014/2015. Slučování tříd se chce škola vyhnout, jak jen to bude možné.

Kapacita školní jídelny je zatím dostačující, i když je nutné řešit časový harmonogram stravování jednotlivých tříd.

Co se týká školní družiny, bude škola žádat o navýšení kapacity, ovšem toto navýšení (bude-li schváleno), vejde v platnost až od školního roku 2014/2015. Pro příští školní rok se dokončují kritéria pro přijímání žáků, mají být zveřejněna spolu s přihláškou do družiny na webu školy do 10. května 2013.

Galerie: