Přednáška a beseda „Jak na pubertu? aneb Jak přežít revolty svých dětí a nastavit hranice ve výchově“

Dne 22.1. pořádalo Občanské sdružení Naše Kolovraty přednášku spojenou s besedou na téma „Jak na pubertu? aneb Jak přežít revolty svých dětí a nastavit hranice ve výchově“

Paní psycholožka Mgr. Lenka Němcová (dříve Novotná), poradenská psycholožka  Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 a školní psycholožka tentokráte pojala téma více jako besedu než jako přednášku, přesto nám sdělila i řadu obecně platných informací týkajících se dospívající mládeže a to i s ohledem na vliv současné situace ve společnosti. Zásadní pro rodiče dospívajících je si uvědomit, že období puberty k vývoji člověka patří, že má své zákonitosti a že není možné očekávat či požadovat, aby toto období dítě „přeskočilo“. Tak jako při své předchozí přednášce Mgr. Němcová zmínila i některé své konkrétní zkušenosti s problematickými dospívajícími, což mnohé z nás, kteří prožívají jen běžné starosti a radosti rodičů dospívajících vedlo k závěru, že jsme na tom vlastně ještě skvěle.

Z mého pohledu velmi zajímavou informací byl poznatek paní psycholožky vyplývající z její dlouholeté praxe, a sice, že největší chybou, kterou mohou rodiče při výchově dospívajícího udělat, je dopustit, aby jejich dítě mělo dojem, že o něj nemají zájem. Jakkoli se totiž naši „puberťáci“ snaží rebelovat a požadují více svobody a nezávislosti, je pro naprostou většinu z nich velmi bolestné, pokud si nejsou jisti svým bezmezným přijetím a podporou ze strany rodičů, a to i když to nemusí být z jejich chování vždy patrné.

Autorka: Vladislava Růžičková