Přístavba mateřské školy

Skoro každý ví, že v Kolovratech citelně chybí druhý stupeň základní školy, co je však méně známou skutečností je, že zde máme přeplněnou i mateřskou školku. Její kapacita je léta navyšována pomocí výjimek, aby ve třídě mohlo být 28 dětí a aby jich tak bylo co nejméně odmítnuto. Maximální kapacita však klade velké nároky na vyučující a ani pro dětský kolektiv není optimální.

V roce 2017 se mi podařila získat dotace na výkup pozemků pro veřejnou vybavenost. Oslovili jsme vlastníky a zakoupili pozemky o celkové rozloze přes 18 000 m2. Na této ploše chceme postavit školku pro mladší žáky (2 až 3 roky), a to nejen z důvodu přijetí zákona, který dává školkám povinnost přijmout i dvouleté dítě, když o to rodič požádá. Zákon byl sice upraven a tato povinnost prozatím zanikla, nicméně je-li dítě soběstačné (dítě které nepotřebuje pleny a umí si říct, co potřebuje) a jeho rodič potřebuje nastoupit do práce, je potřebné, aby byla tato možnost. Protože herní prvky pro děti mladší tří let, jsou rozdílné oproti prvkům pro starší, není vhodné, aby školka byla ve stávajícím areálu. Stavba školky by měla být financována z Evropského programu Praha Pól růstu, kde jsou vyčleněné prostředky právě pro výstavbu školek. K získání dotace byla zapotřebí studie, kterou jsem nechal vypracovat v roce 2017. Následně jsme vyhlásili soutěž na projektanta, který vyprojektoval školku se třemi třídami a hřištěm. Před školkou je vyprojektováno parkoviště, aby nedocházelo k navyšování počtu aut na stávajících parkovacích místech. Aby projekt mohl být podpořen z Evropské dotace, bylo potřeba jej zařadit do MAPu (Místní akční plán vzdělávání).  Součástí zadání pro projektanta byl požadavek, aby přízemí školky bylo nosné a v budoucnu se na něj mohla případně dostavět další třída.

Při projektování byly použity veškeré moderní trendy pro mateřské školy, tak aby se děti cítily co nejlépe. Samozřejmostí je podlahové vytápění, automatická výměna vzduchu, okna ve výšce umožňující dětem výhled ven atd.

Žádost o dotaci jsme vyplnili začátkem června a nyní čekáme, zda bude úspěšná. Paralelně s žádostí byla podána potřebná dokumentace na stavební úřad (sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení), aby v případě přiznání dotace mohla být zahájena výstavba školky již na jaře příštího roku.Mimo tuto dotaci bych rád poděkoval vedení školky, které je velmi aktivní. Mateřská škola si sama žádá o finance nejen na asistenty, nýbrž i na další vybavení, herní prvky atd. Jako starosta to velmi podporuji, a to nejen morálně, nýbrž i příslibem finančních prostředků na spoluúčast v projektech. Prostředky vynaložené na spoluúčast u dotací a fondů považuji za velmi dobře vynaložené, jelikož spoluúčast je většinou pouhých 10 % a školská zařízení mohou díky těmto prostředkům pořídit nové herní prvky, pomůcky ke zkvalitnění výuky či personálně posílit o asistenty. Podpora školských zařízení v čerpání z EU fondů je zásadní i do dalšího volebního období.

V průběhu minulého a letošního roku došlo rovněž k úpravám stávajících učeben. Nemyslím tím jen doplnění zateplení a opravu fasády, ale především montáž protihlukových desek do jednotlivých tříd, díky kterým je ve třídách daleko vyšší komfort a nižší hluk, což ocení nejen děti, ale především paní učitelky.

V neposlední řadě je nutné zmínit projekt Dny zdraví, kde patří velké dík paní Erice Havlasové a paní ředitelce školky Michaele Konečné. Díky jejich spolupráci proběhla ve školce kontrola pohybového aparátu všech dětí a následně byli rodiče seznámeni s výsledky a doporučeními pro zdravý vývoj tělesného růstu jejich ratolestí.

Vedení školky patří velký dík i za spolupráci při podávání projektu na její rozšíření, jelikož bez nich by to nešlo.

V dalším volebním období chceme navýšit financování školky tak, aby se zjednodušil život jak vyučujícím, tak rodičům dětí, které ji navštěvují.

Mgr. Antonín Klecanda

starosta MČ Praha-Kolovraty

Galerie: