Sbírka na Kozárovice – první část pomoci předána

Na konci října jsme opět navštívili Kozárovice, tentokrát abychom předali dosud vybrané peníze. Bylo vidět, že obyvatelé přes léto udělali velký kus práce na odstranění škod, v domech se opět bydlí, i když vysoušení stále pokračuje. Za přítomnosti pana Zimáka, místního koordinátora pomoci, jsme nejprve navštívili rodinu Adámkových (se 2 dětmi) a předali dar 7000Kč. Namísto dalšího popisu cituji z e-mailu, který jsem druhý den od paní Adámkové dostal: „...velice Vám děkujeme za předání vybrané částky z vaší sbírky. Oceňujeme, že lidem není lhostejný náš osud. V příloze emailu Vám posílám fotografie z povodní 2013. Udělala jsem srovnání, jak to vypadalo v domě po povodni a jak to vypadá dnes, po opravách. Peníze od Vás bezezbytku využijeme, např. na dovybavení obýváku, který je trochu prázdný...“

Ukázka ze zaslaných fotografií:


Kuchyně po povodni ... a po rekonstrukci.

Kuchyně po povodni

a po rekonstrukci


Poté, co jsme se rozloučili s Adámkovými, navštívili jsme starší manžele Justovi, kterým jsme předali druhých 7000 Kč. V jejich domě bylo vidět, že opravy škod postupují pomaleji, i když zničená okna jsou již vyměněna a většina místností je obyvatelných. Justovi se však stále potýkají s vlhkým zdivem a někde i s vlhkou podlahou. Pomoc z Kolovrat využijí právě při řešení těchto problémů. Justovi s vděčností vzpomínali na pomoc, která z Kolovrat přišla již v roce 2002, na návštěvu naší obce i setkání se seniory v domě s pečovatelskou službou. Obdivovali jsme jejich nezdolnou vůli a optimismus, se kterým se ve svých plus/mínus 80-ti letech pustili již podruhé do rekonstrukce domu zničeného povodní. Justovi nechávají pozdravovat všechny dárce z Kolovrat a zvláště bývalého starostu pana Ovečku, který organizoval pomoc v roce 2002.

Všichni v Kozárovicích se shodli, že letos pomoci přichází podstatně méně než v roce 2002, jakoby si lidé zvykli, že povodně jsou něco normálního. Proto si váží každého daru, který pomáhá nejen finančně, ale i symbolicky - sdělením, že na zápas s nepřízní živlů nejsou sami.

Jménem Občanského sdružení Naše Kolovraty se připojujeme i my s díky všem, kdo do sbírky dosud přispěli a připomínáme, že příspívat můžete i nadále až do konce roku 2013 na účet č. 3256453349/0800, případně do pokladniček v kolovratském Infocentru a v prodejně U Chadů. Všechny vybrané peníze budou předány Adámkovým a Justovým.

6.11.2013 Jiří Kubias a Vladimír Šedivý

Galerie: 
Kuchyně po povodni
... a po rekonstrukci.