Koupaliště

Lipanskou nádrž jsme nechali zrekonstruovat už koncem roku 2016 s tím, že některé drobnější práce proběhly na jaře 2017. U tohoto okrasného jezírka je nutné zdůraznit, že nejde o koupaliště, ale pouze o rekonstrukci požární nádrže. Přestože vypadá velmi pěkně, není primárně určena ke koupaní. Kdybychom tuto nádrž označili za koupaliště, bude velmi náročné udržet v ní minimální standart požadovaný hygienou. Je třeba dodat, že to v podstatě ani není možné.

Obdobný pokus byl v minulosti s nádrží v Kolovratech, která nikdy nebyla zkolaudována jako bazén a léta fungovala pouze ve zkušebním provozu. Obdobně jako se nám podařilo získat prostředky na rekonstrukci nádrže v Lipanech, sehnali jsme i finance na rekonstrukci koupaliště v Kolovratech. Pokusy přetvořit původní požární nádrž v Kolovratech na koupaliště začaly v 90. letech. Mnozí z vás si jistě pamatují dobu, kdy areál byl volně přístupný a v nádrži se vykoupal, kdo chtěl. Kvalita vody ze studní se však postupně zhoršovala, pro oficiální koupání byla nádrž nevhodná, a proto se začalo pracovat na přebudování na koupaliště a na úpravě celého areálu. Jelikož provoz byl pro městskou část velmi zatěžující (cca 500 000 Kč za sezónu v roce 2006 a obdobně v roce 2007), rozhodla se najít nájemce, který by areál provozoval. V roce 2009 obec do koupaliště investovala 2 846 825 Kč (rozvody) a pokusila se o první kolaudaci. V roce 2010 pak nechala areál upravit, nainstalovala buňky s toaletami i občerstvením - a následoval pokus o druhou kolaudaci, tentokrát za 2 410 134 Kč. Mimo výše uvedené částky platila MČ Praha-Kolovraty úpravy dna bazénu, vystěrkování, malování atd. Přes tyto náklady nebylo nikdy dosaženo úplné kolaudace všech částí areálu, ale pouze dočasného zkušebního provozu. Přestože obec slíbila sjednání nápravy, nestalo se tak a k 30. 9. 2015 vypršelo poslední prodloužení zkušebního provozu. Hygiena nepovolila další provoz, jelikož z bazénu uniká při suchu velké množství vody a při vysoké hladině spodních vod se naopak do něj dostávají nečistoty. Areál byl poddimenzován z hlediska sítí a musela být navýšena většina přípojek (voda, elektřina, plyn). Jen samotné přípojky stojí cca 4 miliony, v současné době je máme vyprojektovány se všemi povoleními a probíhá realizace. Začátkem září byla zřízena nová přípojka vody v dostatečné kapacitě a ještě během května přípojka plynu pro dohřev vody.

Aby bylo možné areál rekonstruovat, podařilo se získat dotaci od magistrátu ve výši 20 milionů, za což je možné dovést sítě v dostatečné kapacitě a přebudovat bazén. V současnosti pracujeme na přípravě smluv s novým provozovatelem. Ideální by bylo, kdyby do areálu investoval další prostředky s cílem zvýšit jeho atraktivitu a zároveň zajistit bezproblémový provoz po dobu dalších 20 až 30 let. Po zprovoznění koupaliště v Kolovratech by měl opadnout i zájem o nádrž v Lipanech, kam nyní jezdí nadměrný počet návštěvníků.

Ale zpět k areálu v Kolovratech. Mimo rekonstrukce koupaliště je nutná i renovace zázemí a uzavření smlouvy s provozovatelem. Právě se soutěží na provozovatele je největší problém. Uvedu příklad: V městské části Praha-Řepy proběhla soutěž na provozovatele, která byla následně napadena ÚOHS (Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), který rozhodl, že se nejedná o pacht, ale o koncesi. Koncesní řízení má mnoho nevýhod. Tou největší je, že ho musí schvalovat ministerstvo financí, což je velmi zdlouhavý proces. Řešením pak může být podlimitní koncesní řízení a je otázkou, zda do něj spadá i případ našeho koupaliště.

Milovníci koupání ocení, že místo jednoho bazénu budou k dispozici dva - jeden pro dospělé a druhý pro děti. Do budoucna pak počítáme ještě s brouzdalištěm, které bude rovněž vyprojektováno. Areál by měl být upraven, nerovnosti v terénu odstraněny a bazény budou řádně oploceny, aby se k nim nedostaly malé děti bez vědomí rodičů. Z hlediska bezpečnosti a čistoty vody chceme dosáhnout co nejvyšší úrovně, nikoliv jak tomu bylo v minulosti, kdy v srpnu byla voda již nepoužitelná. Chcete-li se pořádně vykoupat a nenechat se vyšplouchnout politiky, volte Naše Kolovraty. Bydlíme tu s vámi a rovněž chceme bazén, do kterého se nebudeme bát jít se svými dětmi.

Mgr. Antonín Klecanda, starosta za Naše Kolovraty