Kolovraty – Kozárovice: živá tradice

Kozárovice patří mezi ty obce, které opakovaně pocítily ničivou sílu povodní v posledních letech. Při stoleté povodni v roce 2002 pronikla zmínka o této obci i do českých médií, a to nejen kvůli mohutným záplavám, ale také proto, že si zde udělal zastávku na svém útěku ze zaplavené zoologické zahrady tuleň Gaston. Voda na návsi při první povodni dosahovala neuvěřitelných 4,5 m.

Tehdy se rozhodlo vedení městské části Praha-Kolovraty v čele s Markem Ovečkou a Annou Halmanovou poskytnout kozárovickým občanům cílenou pomoc. Ve spolupráci s panem Jaroslavem Zimákem, který pomoc koordinoval, byly v obci vytipovány nejpostiženější rodiny. Kromě okamžité materiální pomoci vybrala následně městská část úctyhodnou částku čtyři sta tisíc korun. Občané Kozárovic přijeli osobně svým dárcům poděkovat.

Když došlo v minulém roce v Kozárovicích k dalším rozsáhlým záplavám, rozhodlo se Občanské sdružení Naše Kolovraty, na popud Marka Ovečky, na tehdejší charitativní akci navázat a uspořádat další sbírku pro tuto obec.

Voda na návsi opět atakovala hranici čtyř metrů a vzala s sebou, mimo jiné, i celou nově vyzděnou autobusovou zastávku. Ač k rekordu chybělo asi půl metru, škody na majetku byly stejné jako po předešlé povodni. Rozdíl oproti roku 2002 byl pouze v tom, že tentokrát již média o zaplavenou obec zájem nejevila.

Obrátili jsme se opět na pana Zimáka a s ním dohodli další postup. Jedna ze tří rodin, které se ocitly v užším výběru, se kvůli obavám z návratu velké vody odstěhovala. Pomoc tak byla zaměřena na dvě rodiny, tytéž jako v roce 2002 – Adámkovi a Justovi.

Sbírka probíhala od července do prosince roku 2013. První část peněz, které přišly na "povodňový" účet, byla předána již v říjnu. Pokladničky pak byly oficiálně otevřeny za přítomnosti zástupců naší městské části na začátku letošního roku. Celkem se vybralo 25 000 Kč.

V lednu se na naše sdružení obrátili s nabídkou připojit se ke sbírce členové Sboru dobrovolných hasičů Kolovraty. Protože formálně to už možné nebylo, dohodli jsme se, že hasiči uspořádají sbírku vlastní a vybraný obnos pak bude předán společně.

Dne 20. ledna tohoto roku zástupci Občanského sdružení Naše Kolovraty Jiří Kubias a Vladimír Šedivý společně se zástupci SDH Kolovraty Michalem Opltem a Martinem Burdou ml. předali druhou část vybraných peněz oběma rodinám. Protože hasičská sbírka vynesla 14.000 Kč, obdržela každá rodina celkem téměř dvacet tisíc korun!

Peníze byly využity na pořízení nábytku, na nové podlahové krytiny, apod. Adámkovi mají podstatnou část oprav za sebou. Justovi, kteří žijí ve starším domě, mají sice už nová okna, dosud však vysouší podlahy i zdi.

Během návštěvy se mluvilo o zážitcích z povodní, o nedostatečném materiálovém vybavení tamních hasičů, o složitém odstraňování škod i o následné pomoci. Kolovratští hasiči pak pozvali manžele Adámkovi s dětmi do Kolovrat na prohlídku jejich techniky.

Na závěr bychom touto cestou rádi poděkovali všem, kteří do sbírky přispěli, a dále pak Úřadu městské části Praha – Kolovraty za zapůjčení pokladničky i jejím laskavým strážcům v infocentru a v prodejně Na Viničkách. Současně tímto vyřizujeme také pozdravy od kozárovických a jejich poděkování za to, co pro ně už podvakrát Kolovraty vykonaly.

Galerie: