Podporujeme občanskou petici za urychlené schválení výstavby druhého stupně základní školy

Je s podivem, že v naší rozvíjející se městské části, která má již přes 3500 obyvatel, máme stále jen prvostupňovou základní školu (3-4 třídy v každém ročníku). Plánovaná stavba budovy druhého stupně se nyní bohužel zadrhla ve fázi územního rozhodnutí, protože někteří sousedé podali námitky ke stavebnímu úřadu, blíže viz nedávný článek pana starosty.

Za této situace se rádi připojujeme k občanské petici iniciované Martinou Matouškovou za vypořádání všech námitek a urychlené schválení výstavby ZŠ.

Text petice najdete v příloze. Doporučuji všem spoluobčanům, kteří rozšíření naší základní školy o druhý stupeň nedočkavě vyhlíží, aby se k ní připojili svým podpisem. Podpisové archy jsou k dispozici v restauraci U Boudů, v Infocentru, ve škole, ve školce a u lékařů.

Lukáš Bernard