Přednáška a beseda "Období vzdoru ve výchově aneb Jak přežít revolty svých dětí a nastavit hranice ve výchově"

Dne 25.9. pořádalo Občanské sdružení Naše Kolovraty přednášku s besedou v místním infocentru. Paní psycholožka Mgr. Lenka Novotná, která pracuje jako poradenská psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10 a jako školní psycholožka několika škol a školek, svoji přednášku pojala způsobem velmi praktickým a různé konkrétní problémy při výchově dětí a možnosti jejich řešení popisovala i na příkladech ze své zkušenosti. Ve vztahu k dětem různých věkových kategorií pak zdůraznila, které oblasti vývoje dítěte jsou v různých věkových obdobích důležité a jaké z toho mohou pramenit problémy ve výchově při vymezování se dětí vůči rodičům a okolí celkově. Přítomným dámám (žádný muž se přednášky neúčastnil) také zodpovídala jejich konkrétní dotazy a doporučila řadu zajímavých publikací týkajících se výchovy. Vzhledem k její dlouholeté praxi bylo velmi uklidňující její konstatování, že by si rodiče neměli klást za vinu veškeré problémy svých dětí či spíše problémy, které se svými dětmi mají, protože některé aspekty osobnosti dítěte jsou dané a jejich základ nelze výchovou změnit, ale maximálně korigovat.

Autorkou článku je Vlaďka Růžičková

Příloha: