Problémy s rozšířením základní školy

Mezi priority spolku Naše Kolovraty patří podpora místní základní školy. Před vánocemi jsme se například zapojili do přípravy a organizace školního plesu. Dále se snažíme pomoci s řešením nejrůznějších problémů, z nichž je v současné době tím nejpalčivějším nedostatečná kapacita míst ve škole. Důvodem je každoroční nárůst počtu žáků.

Krátce po posledním zápisu do budoucích prvních tříd jsme navštívili ředitelku Neklapilovou, abychom zjistili, s kolika novými žáky je třeba od září počítat. Skutečnost je následující: K zápisu letos přišlo 74 dětí. Některé z nich ale letos ještě nenastoupí, protože žádají o odklad školní docházky. Celkem lze zatím počítat přibližně s 61 novými školáky, pro které budou otevřeny tři první třídy. Protože však páté třídy odchází pouze dvě, dojde k tomu, že škola nebude mít pro budoucí prvňáčky místo. Již od předloňského září totiž slouží jako kmenová třída také poschoďová posluchárna v nové budově a letos se již jedna třída učí i ve vilce ZUŠ, která byla za tímto účelem rekonstruována. Jedna učebna zkrátka bude od následujícího školního roku chybět.

Vysoká pravděpodobnost, že takováto situace nastane, se rýsovala už minulý rok. Proto se spolek Naše Kolovraty zajímá o řešení zmíněného problému již od podzimu a snaží se v rámci svých možností maximálně pomoci.

Sešli jsme se s místostarostou Davidem Borgesem, který má školství v naší městské části na starosti, abychom s ním probrali situaci a možná řešení. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků chce obec postavit v lokalitě Na Parkáně montovaný „kontejnerový“ pavilon se třemi učebnami. K podpoře tohoto záměru žádá na Magistrátu hl. m. Prahy dotaci 7 milionů Kč. Další potřebné finanční prostředky chce obec získat z vlastních zdrojů, zejména z prodeje stavební parcely a obecních bytů.

Navštívili jsme také radní Magistrátu hl. m. Prahy Ludmilu Štvánovou, která má resort školství v hlavním městě na starosti a vyřizuje kolovratskou žádost o dotaci. Snažili jsme se obecní žádost podpořit všemi možnými argumenty, ale ačkoliv diskuse probíhala více jak hodinu, příliš perspektivně to s přidělením finančních prostředků pro naší školu nevypadalo. Příslib přidělení dotace jsme nedostali, natož nějaký termín, kdy by k němu případně mohlo dojít. Přesto jsme se rozhodli to nevzdat a stále „bombardujeme“ kancelář paní Štvánové zprávami o vážnosti situace a novými dotazy na možnost přidělení peněz. Naše otázky však stále zůstávají bez konkrétní odpovědi. V době vydání tohoto článku tak stále nevíme, kdy a zda vůbec magistrát požadované finanční prostředky poskytne.

V lednu letošního roku jsme se obrátili také na Eduarda Gožďála, sekretáře stavební komise naší MČ. Zajímalo nás, za jakou dobu je stavební firma schopna montované učebny postavit. Moc nás ovšem nepotěšil. Podle jeho mínění je téměř vyloučené, aby se plánovaný pavilon stihl do začátku příštího školního roku postavit, a to i v případě, že by magistrát poslal peníze ihned.

Jaké je tedy východisko? Pro příští rok ještě jedno záchranné řešení existuje: Sloučení současných třech prvních tříd (celkem 54 žáků) do dvou druhých tříd. Ač o takovouto alternativu nikdo nestojí, v tuto chvíli se jeví jako nejpravděpodobnější. Paní ředitelka zatím optimisticky dává vzniku nových učeben ještě 50% šanci. Pokud se její naděje nenaplní, stane se sloučení budoucích druháků realitou.

Lukáš Bernard , předseda školské rady při ZŠ Kolovraty

Galerie: 
Vilka ZUŠ, ve které se letos učí třída 2.B
Budovy kolovratské školy již kapacitně nestačí