Budou peníze na školu?

V posledním čísle občasníku Naše Kolovraty jsme informovali veřejnost o současné situaci v kolovratské základní škole. Konkrétně jsme psali o problému s nedostatečnou kapacitou míst a o jeho nejschůdnějším řešení, kterým je vybudování nových učeben formou kontejnerové stavby. Její realizace je však závislá na získání dostatečných finančních prostředků od Magistrátu hl. m. Prahy. Jak vypadá situace dnes?

Na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy dne 27. 3. 2014 bylo v návrhu usnesení, že městská část Praha – Kolovraty obdrží požadovanou částku 7 miliónů na výstavbu kontejnerových modulů. Bohužel, na základě pozměňovacího návrhu předneseného Karlem Březinou (ČSSD) byla tato dotace pro kolovratskou školu zrušena a vyčleněné finanční prostředky přesunuty ve prospěch jiných městských částí.

Protože se starosta naší městské části nemohl uvedeného jednání na magistrátu zúčastnit, zastupoval ho místostarosta David Borges. Ten vystoupil, stejně jako starostové dalších odmítnutých městských částí, se svou námitkou proti pozměňovacímu návrhu. Ovšem marně, pozměňovací návrh byl přijat.

Předseda školské rady ZŠ Kolovraty Lukáš Bernard se proto obrátil písemně na primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka a poukazoval na naléhavost řešení situace kolovratské školy. Zdůraznil výsledky demografických projekcí, nedostatek vhodných prostor, problém dojíždění i naplněnost škol v okolních obcích a městských částech.

Dne 4. 4. 2014 obdržel Lukáš Bernard vyrozumění ze sekretariátu primátora: „Vzhledem k urgentnosti postupujeme Vaši žádost z pověření pana primátora finanční ředitelce MHMP Ing. Javornické a zároveň paní radní Štvánové.“

Nezbývá než nadále držet palce a vytrvale jednat s magistrátem.

Kateřina Čuřínová, Lukáš Bernard