Programové prohlášení

Programové prohlášení

Kolovraty máme rádi; žijeme tady, využíváme krásné okolní přírody a všeho, co zde bylo doposud vybudováno. Kolovraty jsou sice součástí Prahy, ale stále si uchovávají charakter vesnice, kde o sobě lidé vědí a zdraví se na ulici. To je součást výjimečnosti místa, ve kterém žijeme. Člověku je dobře tam, kde kromě spolehlivých služeb a infrastruktury vnímá i zdravé vztahy mezi lidmi, kde funguje komunikace na všech úrovních, kde se lidé rádi setkávají.

Tyto hodnoty, které spoluutvářejí kvalitu života občanů, nejsou samozřejmostí a je třeba o ně pečovat. Péče o ně je v rukou vedení obce, ale do jisté míry je i záležitostí všech občanů. S touto myšlenkou vzniklo také otevřené občanské sdružení Naše Kolovraty, později přejmenované na spolek Naše Kolovraty.

Co je naším cílem?

  • Chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti v Kolovratech a Lipanech.
  • Chceme rozvíjet volnočasové aktivity v obci – (spolu)pořádat sportovní, kulturní a společenské akce zvláště se zaměřením na rodiny s dětmi a mládež.
  • Chceme, aby kolovratské infocentrum s knihovnou bylo nadále místem setkávání, sdílení, vzdělávání a kulturního života obce.
  • Chceme pečovat o prostředí, ve kterém žijeme: zintenzivnit údržbu a další výsadbu zeleně v obci, minimalizovat negativní dopady plánované výstavby dálničního okruhu na kvalitu života kolovratských občanů.
  • Chceme řešit z hlediska bezpečnosti problematická místa v dopravní struktuře obce (omezení rychlosti, úpravy v dopravním značení atd.).
  • Chceme spolupracovat na zkvalitňování výchovy a vzdělávání našich dětí na ZŠ a MŠ v Kolovratech; kromě lepších ekonomických podmínek jde především o spolupráci a sladění záměrů mezi školou, rodiči a obcí.
  • Chceme navázat na zdejší historické a duchovní tradice a spolupracovat s těmi, kdo se o udržování těchto tradic starají (kronikáři, historici ad.)
  • Chceme podpořit iniciativu lidí, kteří se chtějí zapojit do aktivního života v obci.
  • Chceme nezaujatě a kvalitně informovat občany o dění v naší obci.
  • Chceme přispívat k otevřené a slušné komunikace mezi občany navzájem a zvláště mezi občany a radnicí. Chceme i nadále starostu, který komunikuje s občany, který se zajímá o jejich názory a potřeby a nebojí se otevřené diskuse.