Jen za loňský rok se podařilo získat pro Kolovraty dotace ve výši 70 milionů korun

Současný starosta Antonín Klecanda, který se v nadcházejících komunálních volbách bude ucházet o přízeň voličů, se ohlíží za uplynulým obdobím. Zmiňuje zásadní projekty, které by rád dotáhl do zdárného konce, a prozrazuje také, s jakými představami bude obhajovat svoji funkci.

 • Za pár týdnů Vám občané Kolovrat a Lipan v komunálních volbách vystaví vysvědčení za čtyřletou práci v čele městské části. Jakou známkou byste se ohodnotil Vy sám?

Dětem ve škole jsem vždy říkával, že známka je pouze stupeň adaptabilnosti žáka na učitele. Osobně jsem se snažil s občany vycházet a bylo-li to možné, tak jim vyhovět.Opravili jsme velké množství chodníků a silnic. Udělali spoustu malých úprav, které zpříjemní život mnohým, ale nejsou nijak viditelné. Myslím tím třeba posun některých lamp ze středu chodníku na kraj či rozšíření vycházkové trasy tak, aby jí projel chodec s kočárkem, například za koupalištěm. Mimo to jsem domluvil s Magistrátem hl.m. Prahy výstavbu nové školy v Kolovratech, která bude mít i druhý stupeň, kuchyň s jídelnou a tělocvičnu, což považuji za naprostou prioritu. V současnosti rozšiřujeme hasičskou zbrojnici, rekonstruujeme prostory k zájmové činnosti dětí za restaurací U Boudů, jsou vyprojektovány nové třídy mateřské školy, vzniká projekt komunitního centra a mnoho dalších.Nikdy se však nelze zavděčit všem. Obdobně jsou věci, které nemají jednoznačné řešení, aby vyhovovalo všem., A tak se může zdát, že ne vždy jsme zvolili ten nejlepší kompromis. Celkové hodnocení, ale musíme nechat na voličích Kolovrat a Lipan. V komunálních volbách dají najevo, jak jsou s naší prací spokojeni a kam by měla naše obec směřovat další čtyři roky.

 • Zastavme se u těch největších projektů. Kolovraty se rozrůstají, každým rokem zástupci obce přivítají desítky dětí, které se zde narodily. Rodiče s napětím čekají, až se začne stavět nový pavilon školky a hlavně škola s druhým stupněm. Jaká je naděje, že se to povede v nejbližší době?

Školku řešíme samostatně, což je výhoda. V případě, že se na ni podaří získat dotaci z Evropských fondů, na jaře můžeme začít stavět. Pokud ne, budeme hledat další možnosti financování. V případě druhého stupně je vše v rukou Magistrátu hl. města Prahy (MHMP) a projektantské firmy, která vyhrála výběrové řízení. Zatím není vydáno územní rozhodnutí, tedy předpokládám, že stavební povolení dostaneme v příštím roce a snad se magistrátu rychle povede vybrat zhotovitele a začne se stavět. Projekt je zařazen na Odboru strategických investic (OSI) a pracuje se na něm již druhý rok, tedy určitě bude. Otázkou je, jak rychle.Osobně jsem se snažil, aby do školy mohly nastoupit děti, které jdou od září do čtvrté třídy. Uvidíme, zda se to podaří, a nerad bych sliboval něco, co není zcela v mé moci. Naprosto stejně jsou na tom připravované školy v Uhříněvsi, na Zličíně a v Dolních Počernicích.Někdy se občané ptají, proč jsem se nesnažil prosadit starý projekt na druhý stupeň, který byl vyprojektován v minulých letech. Problém byl, že se jednalo jen o kmenové učebny, ale nepočítalo se s odbornými učebnami, tělocvičnou a hlavně s kuchyní a jídelnou. Kapacita současného stravování nedostačuje již nyní, natož po přístavbě. Naopak nový projekt vše toto obsahuje.Mimo výstavby nových školských zařízení je nutné také přidávat finance do současné školy. To se povedlo nejen začleněním tělocvičny do školy, ale také postupným navyšováním financí na jednoho žáka v každém roce. Ve srovnání s Říčany je to stále ve velkém nepoměru. V dalších letech chci v tomto pokračovat, jelikož školství je základ dobře fungující obce.

 • O zásadních projektech pravidelně referujete na stránkách Kolovratského zpravodaje. Evergreenem zůstává propojení Lipan a Kolovrat stezkou pro pěší. Proč se stále nedaří tento projekt dotáhnout do konce?

Projekt propojení Kolovrat a Lipan je na magistrátu od roku 2004. Tehdy ho vysoutěžila firma ZAVOS a byla zhotovena i dokumentace. Bohužel k samotné realizaci nedošlo. V roce 2015 jsem obnovil jednání a byl jsem přesvědčen, že stezka bude hotová do tří let.Není tomu tak a mohu s nadsázkou dodat, že kdyby při každém jednání vznikl mezi Kolovraty a Lipany jeden metr, tak dnes již bude stezka v šíři dálnice. Problémů je v celém projektu mnoho. Například v roce 2012 byla silnice zrekonstruována, ovšem nebyl dodržen projekt a silnice byla rozšířena na soukromé pozemky bez předchozího vykoupení. Nyní se snažíme, aby ZAVOS společně s OTV dali dohromady „pozemkově“ silnici i stezku a ta mohla být následně realizována. Dalším negativním dopadem na projekt byl dopis  jednoho z lipanských zastupitelů adresovaný OTV, aby stezku přeprojektovali na druhou stranu silnice. Co tohoto zastupitele k tomu vedlo, netušíme, jelikož ani v Kolovratech a ani v Lipanech by nenavazovala na stávající chodník.

 • Už druhý rok je zavřené i koupaliště. Kde vázne tento projekt?

Důvodem je nedotahování projektů v minulých letech. V roce 2009 městská část do koupaliště investovala 2 846 825.Udělaly se rozvody, byla snaha o první kolaudaci.V roce 2010 byly provedeny úpravy areálu, umístili jsme buňky s WC a občerstvením a pokusili se o druhou kolaudaci. Tentokrát byly náklady 2 410 134 Kč. Mimo výše uvedené částky platila MČ Praha-Kolovraty úpravy dna bazénu, vystěrkování, malování atd. Přes tyto náklady nebylo nikdy dosaženo kolaudace, ale pouze dočasného zkušebního provozu. Přestože MČ slíbila sjednání nápravy, nestalo se tak a k 30. 9. 2015 vypršelo poslední prodloužení zkušebního provozu. Hygiena nepovolila další provoz, jelikož z bazénu uniká při suchu velké množství vody a při vysoké hladině spodních vod se naopak do něj dostávají nečistoty. Za celý zkušební provoz voda nikdy nesplnila hygienické limity, takže se není čemu divit. Areál byl poddimenzován z hlediska sítí a musela být navýšena většina přípojek (voda, elektřina). Jen samotné přípojky budou stát cca 4 miliony. V současné době je máme vyprojektovány se všemi povoleními a probíhá realizace.Aby bylo možné areál rekonstruovat, žádali jsme o dotaci MHMP, což se podařilo. Nyní můžeme dovést sítě v dostatečné kapacitě a bazén přebudovat. V současnosti pracujeme na přípravě smluv s novým provozovatelem. Ideální by bylo, kdyby provozovatel do areálu ještě něco investoval, co by jej zatraktivnilo a zároveň zajistilo bezproblémový provoz po dobu dalších 20 až 30 let. Právě výběr provozovatele je zatím největší problém. V městské části Praha-Řepy proběhla soutěž na provozovatele, která byla následně napadena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ten rozhodl, že se nejedná o pacht, ale o koncesi. Nyní tedy pracujeme na vypsání koncesního řízení, abychom se v příštím roce mohli koupat.

 • V prvním rozhovoru po svém nástupu do funkce jste zmínil, že hodláte lépe využívat strukturální fondy Evropské unie. Nejen z eurodotací ale také z fondů pražského magistrátu či dalších podpůrných programů se podařilo získat sedmdesát milionů korun. Bylo těžké bojovat o tyto potřebné finance?

Již v předchozím volebním období jsem se snažil získat nějaké prostředky do Kolovrat, bohužel tehdejší vedení obce tomu nebylo nakloněné. Do roku 2014 bylo totiž mnohem více peněz v evropských fondech a byla větší možnost čerpání. Podíváme-li se na městské části srovnatelné s Kolovraty, zjistíme, že do nich šly desítky milionů. Například Dolní Počernice obnovily rybník, vytvořily krásný park a mnoho dalšího. Petrovice zateplily všechny veřejné objekty. A takto bych mohl pokračovat.Zmíněných 70 milionů je jen za rok 2017 a je nutné zdůraznit, že to byl z tohoto pohledu nejúspěšnější rok. Lidé se často ptají, kam ty peníze jdou. Za největší úspěch považuji získání 25 milionů na nákup pozemků pro veřejnou vybavenost, na kterých je nyní vyprojektována zmiňovaná školka, a velký prostor zastavitelné plochy ještě zbývá. Dalších 20 milionů jde do koupaliště, 12 milionů do rekonstrukce umělé trávy v areálu Sokola, zhruba za 4 miliony byly zrekonstruovány ulice Vášova a Na Skále. Přes 7 milionů pak stála nová hasičská cisterna.

Dotačních možností je velké množství. Je nutné mít dobře připravené projekty, sledovat vypsané programy a také je důležité jednotlivé výzvy kombinovat tak, aby městská část měla co nejmenší spoluúčast. Některé dotace se získávají snadněji a hodně pomůže, když se přijede podívat na situaci osobně někdo z magistrátu  Tak jak se to povedlo v případě rozpadající se betonové nádrže v Lipanech,  Byla nám přidělena dotace na její rekonstrukci a tím vzniklo okrasné jezírko. U jiných dotací je to složitější, například kompostéry pro občany jsme získali až na druhý pokus.

 • Když jste vstupoval do komunální politiky, měl jste určité představy o fungování obce. Čím vás realita překvapila nejvíce?

Nejvíce mě překvapily dvě věci. Tou první bylo, že mám relativně malé pravomoci, co se týká úřadu, protože úředníci spadají pod tajemníka a tajemníka schvaluje magistrát.S předchozí tajemnicí jsme se názorově rozcházeli v mnoha věcech. S tehdejším personálním obsazením to bylo velmi náročné. Myslím, že v dnešní době je celkový problém najít ”správné” a loajální lidi na různé pozice.Tajemník by dle mého názoru měl být nestranný a hlavně by měl být pravou rukou starosty.Druhá věc jsou zastupitelstva. To, že jednání budou trvat dlouho, jsem předpokládal. Ale i přesto, že všichni zastupitelé dostávají podklady v dostatečném časovém předstihu k nastudování a při jednání by stačilo jen doladění, jsme často svědky diskuzí, které nikam nevedou.  A do toho se postupně jeden ze zastupitelů ze SNK Naše Kolovraty přesune na stranu opozice. Bohužel nebyli jsme první, komu se to přihodilo. Asi to začíná být v Kolovratech běžné.Zmíním ještě jeden příklad, kdy zastupitelé za ODS nehlasovali ani pro zelený pás kolem okruhu R511, přestože rozvoj zeleně měli ve svém programu. Je zarážející, jak si protiřečí.Aby tedy zastupitelstvo bylo efektivnější a zodpovědnost za vedení obce neležela na ramenou jediného člověka, bylo přijato usnesení pro další volební období, aby obec měla  pětičlennou radu a patnáctičlenné zastupitelstvo.

 • Jste původní profesí pedagog a při svém pracovním vytížení i nadále externě přednášíte a vedete semináře na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Kde berete energii zvládat tolik povinností?

Poslední dva semestry už na PVŠPS nepůsobím. Vedl jsem semináře pro studenty v kombinovaném způsobu výuky (pátky a soboty), ale po narození třetí dcery se již chci více věnovat rodině. Mimo PVŠPS ještě vedu či oponuji diplomové práce i na jiných vysokých školách.

 • Tím, že se vám podařilo získat pro Kolovraty nemalé dotace z různých fondů, vyvracíte názor, že to bez velké politické strany v zádech nejde. Do podzimních voleb opět vstupuje sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovraty bez podpory tradiční strany. Neuvažovali jste, že se stanete například součástí hnutí Starostové a nezávislí, za nějž jste kandidoval v loňských parlamentních volbách?

Osobně jsem příznivcem Starostů a nezávislých a klidně bych pod nimi kandidoval. Spolek Naše Kolovraty je však demokratický a každý tíhne k jinému politickému subjektu. Proběhlo tedy hlasování, z něhož vyplynulo, že půjdeme do voleb samostatně. Mně osobně najdete i na kandidátce Spojené síly pro Prahu.Čerpání dotací není o příslušnosti ke straně. Vzpomeňme si, že minulé volební období, kdy měla ODS na magistrátu silnou pozici, do Kolovrat žádné prostředky neplynuly. Jde především o aktivitu starosty a jeho zástupců. Když máme dobře připravené projekty a jsme vyzbrojeni kvalitními argumenty - potom to jde.

 • Pokud opět získáte důvěru kolovratských a lipanských voličů, kterým projektům chcete věnovat největší pozornost?

Plánů a projektů máme připravených mnoho, ale školu s druhým stupněm a nové třídy školky považuji za naprosto zásadní. Další mojí prioritu je příprava zeleného pásu městského okruhu kolem R511.

 • V současné době se tvoří nový územní plán Prahy, tedy Metropolitní plán. Jaká je vaše vize Kolovrat v tomto strategickém dokumentu?

Osobně považuji Metropolitní plán za velmi špatný. Již v současném územním plánu je ohromné množství zastavitelných ploch. Snažíme se, aby výstavba nebyla naprosto neúnosná. Nerozumím, proč minulé vedení nechalo vyrůst bytovky od firmy Bemett, aniž by přistavělo školku. O výjimkách z územního plánu bylo již napsáno mnoho …Málokdo ví, že od roku 2007, kdy ODS prosadila změnu č. 1000, jsou všechna pole směrem k ulici Přátelství v kódu F, což je zastavitelnost až osmipodlažními domy. Osobně se domnívám, že taková výstavba do Kolovrat nepatří, a snažíme se, aby tady nic takového nevzniklo. S jedním z developerů jednám už přes rok a za tu dobu své původní plány značně zredukoval. Vypadá to, že místo nevzhledných vysokých domů by mohly vzniknout pěkné řadové domky.

 • Zdá se, že chuť ani síla pokračovat v započatých projektech vašemu sdružení nechybí. Pokud byste měl do jednoduchého hesla shrnout, čím chcete oslovit voliče, jak by znělo?

Před čtyřmi roky to bylo o změně a teď je to o úspěšném dokončení rozpracovaných projektů.Školství, zeleň, volnočasové aktivity a dobře spravovaná suverénní městská část - to vám nabízejí Naše Kolovraty.

 

Galerie: