Naši podporovatelé

Vladimír Kořen, starosta města Říčany

Kolovraty patří mezi významné partnery Říčan. Bez spolupráce mezi jednotlivými obcemi by se některé důležité projekty nepodařilo uskutečnit. Například cyklostezka z Mnichovic do Kolovrat by bez usilovné práce a pomoci starosty Kolovrat nebyla těsně před výstavbou a tisíce lidí ze zapojených obcí i celého okolí by se nyní nemohly těšit na projížďky nebo třeba klidnou a zdravou cestu do práce. Jsem rád, že Kolovraty mají za starostu právě Antonína Klecandu, kterého si vážím. Člověka velmi slušného, schopného, pracovitého a rovného. Starostu, který drží slovo a snaží se, aby Kolovraty byly příjemné pro své obyvatele a šetrné ke krajině. Věřím, že jeho úsilí místní ve volbách ocení a dají jemu i Našim Kolovratům svůj hlas.


Marek Ovečka, bývalý starosta Kolovrat

Milí přátelé, jsou to už čtyři roky, kdy se většina z Vás v komunálních volbách rozhodla dát svou důvěru novému Sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovraty a věřím, že svého tehdejšího rozhodnutí nelitujete. Sdružení Naše Kolovraty volby vyhrálo, obsadilo pozici starosty a místostarostky a řídilo chod naší obce. Za tyto čtyři roky se toho v Kolovratech hodně odehrálo. Ta základní změna ovšem je v tom, že na úrovni vedení obce byla opět nastolena přátelská atmosféra, ve které jsou občané Kolovrat vnímáni jako partneři, kteří spolupracují na rozvoji obce a řešení problémů a nikoliv jako stěžovatelé a kverulanti. A to se pak projevilo nejen na otevřené atmosféře v Infocentru, ale v celé škále občanských aktivit. Starosta Tonda Klecanda a jeho tým prostě dokázali opět rozdmýchat chuť něco pro druhé a s druhými dělat. A tak bylo obnoveno sousedské setkávání „Kolovratský parník“, nově vznikl „Kolovratský majáles“ a probíhala celá řada společenských událostí včetně obnoveného setkávání občanů s vedením obce, vznikla zde pobočka DDM Dům UM pro děti atd.

Další významnou změnou, kterou nové vedení obce uvedlo v život je to, že se přestalo schovávat za výmluvu, že „nejsou peníze“ a peníze na řadu nových projektů prostě sehnali. A tak se skutečně už začala projektovat nová ZŠ, proběhla oprava řady ulic, pokračovala výsadba zeleně, probíhá přístavba hasičské zbrojnice, rekonstrukce kluboven U Boudů atp. To, že se některé věci samozřejmě nepodařily, pokládám za přirozené.

Teď máme před sebou komunální volby 2018 a opět budeme vybírat, kdo bude stát v čele naší obce a kdo a s jakým týmem se bude starat o další rozvoj Kolovrat. Já jsem přesvědčen, že Sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovraty v čele se starostou Tondou Klecandou ukázalo, že to umí. A budu je volit.

A jak kdysi napsal bývalý ředitel ZŠ Pavel Bednář: „Pokud bych se ocitl na lodi zmítané vlnobitím a ukrutným větrem, chtěl bych je mít na palubě“.


Klára Stejskalová, vyučující 2. stupně na ZŠ U Obory

Před čtyřmi lety jsme se s manželem a dětmi přistěhovali do pro nás tehdy téměř neznámých Kolovrat. Chvilku trvalo, než jsme se rozkoukali a nakonec zcela podlehli malebnosti tohoto malého městečka. Oceňujeme, že se nová zástavba rozrůstá velmi citlivě, a tudíž nezmizela komorní atmosféra této městské části. Je hezké, když na ulici potkáváte známé tváře, nebo se jen tak pozdravíte s cizím člověkem jdoucím po chodníku. Díky úžasnému spojení s přírodou a díky nádherným cyklostezkám si naše rodina zase může užívat jak procházky, tak cyklovýlety do okolí. A jako maminka malých dětí musím ocenit velké množství kvalitně vybavených hřišť, kterými Kolovraty disponují a které podle mých zkušeností nejsou až tak běžnou výbavou každého města. Nemohu opomenout ani kvalitní síť služeb a akcí, které Kolovraty každým rokem pořádají. Velmi oblíbené jsou u nás tradiční vánoční a velikonoční jarmarky, které mají neopakovatelnou atmosféru. Líbí se nám i škola, byť roztříštěna do mnoha budov. A také školka má podle mne velmi kvalitní úroveň. Jen ten druhý stupeň ZŠ tu bohužel nějak chybí. Snad se ale dočkáme. Oba s manželem pracujeme v mnohem rušnějších částech Prahy a oba se rádi vracíme domů, do tichých a klidných Kolovrat, kde se příjemně „zastavil“ čas. Aby to tak zůstalo, budu volit Naše Kolovraty.


Katka Čuřínová, zástupkyně starosty MČ

Mnohé z vás možná překvapilo, že pro volební období 2018-2022 už nejsem součástí kandidátky nezávislého sdružení Naše Kolovraty. Důvodem je mé stěhování do Uhříněvsi. Avšak jakkoli to jen bude možné, budu přispívat k tomu, aby moji přátelé a známí mohli pokračovat v započaté práci. Před čtyřmi lety jsme si umínili, že se budeme snažit zlepšit život na celém území MČ Praha-Kolovraty. Řada věcí se nám podařila, u řady jiných se jedná o běh na dlouhou trať. Jsem ráda, že jsem mohla alespoň trochu přispět. Děkuji tímto všem svým kolegům a kolegyním ze sdružení za jejich obětavou práci, především pak starostovi Antonínu Klecandovi, který Kolovratům a Lipanům dává z nás všech nejvíce. Děkuji také koaličním kolegyním, se kterými mi bylo potěšením spolupracovat. Moje cesta se bude nadále ubírat jinudy. Nebudu však daleko – ani kilometry ani myšlenkami. Kolovratům a Lipanům přeji zastupitele, kteří budou naslouchat a rozvíjet potenciál celé městské části, nebudou sledovat svůj osobní zisk či popularitu.


Natálka Halmanová, zastupitelka MČ, předsedkyně Kulturně – mediální komise

V dalším volebním období jsem se rozhodla už nekandidovat, protože na to přes své aktivity nemám prostor, ale všichni kandidáti Našich Kolovrat mají mou plnou důvěru a v říjnu půjde můj hlas právě jim. Ve spolku Našich Kolovratech budu ráda působit dál a pokud k tomu bude nové vedení nakloněno, ráda si ponechám organizaci Kolovratského majálesu. Věřím a doufám, že Naše Kolovraty spolu se Sousedy zaplní opět většinu v novém Zastupitelstvu MČ Praha-Kolovraty."


František Šlingr, zastupitel MČ a člen Stavební komise

Po čtyřech letech práce v zastupitelstvu jsem se rozhodl do dalšího období již nekandidovat. Důvodem není názorové nebo jiné nedorozumění se stávajícími kolegy ze spolku Naše Kolovraty nebo koaličním partnerem Sousedé 2014, ale nedostatek času, který bych mohl této funkci nabídnout. Pokud bych se rozhodl zůstat, tak právě kvůli těmto kolegům bych to rád udělal, neboť z mého úhlu pohledu za čtyři roky odvedli velký kus práce, který je vidět všude kolem nás. Z pozice ředitele společnosti připravuji velký projekt, který by se měl realizovat právě v následujícím období. A rád bych, abych aspoň minimum volného času, který mi zbyde, věnoval svým dětem a rodině. Pevně věřím, že i pro další období dostanou Naše Kolovraty vaši důvěru, aby mohl současný starosta a vedení obce dokončit to, co ty čtyři roky připravovali (novou základní školu i pro druhý stupeň, cyklostezku do Ladova kraje, nové koupaliště a úpravu stávajícího plánovaného obchvatu R11 s požadavky takovými, aby co nejméně tato stavba znepříjemňovala život nás všech. To je asi to, co je potřeba vyzvednout a na co byste měli myslet, až půjdete volit nové zastupitele. Apeluji na vás všechny, abyste nenechali rozhodnutí na ostatních a přišli v co největším možném počtu, jinak vaše hlasy propadnou pro tradiční strany jako ODS a to si myslím, by byla velká škoda. Současný starosta je z mého úhlu pohledu opravdu velmi pracovitým člověkem a velmi urputným při vyjednávání za obec, což si myslím je a bude velkým přínosem pro nás všechny do budoucna. Přeji všem novým kolegům, aby se jim práce dařila jako doposud a všem vám, kteří jste nám dali hlas, děkuji za důvěru, kterou jsme, pevně věřím, nezklamali.


Lukáš Bernard, předseda Školské rady v Kolovratech a zakládající člen spolku Naše Kolovraty 

Bydlím v Kolovratech již skoro 15 let a jsem tu moc rád. Na naší obci mi záleží a proto mám radost, že se v uplynulém volebním období rozhýbaly rozličné aktivity – za zmínku stojí třeba vznik nových vycházkových okruhů nebo participativní rozpočet. Pozitivně také vnímám, že se již konečně schyluje k výstavbě druhého stupně základní školy. Vidím za současným vedením obce hromadu dobře udělané práce a podporuji jejich kandidaturu pro další volební období veřejné služby v Kolovratech. 


Holky ze Salonu Kolovraty

Před čtyřmi lety jsme vyjádřily podporu spolku Naše Kolovraty. Za uplynulé období jejich působení v naší obci vnímáme velmi vstřícný postoj k občanům, podnikatelským záměrům, volnočasovým aktivitám a kulturnímu vyžití. Naší podporu rozhodně nepromarnily. Proto mají náš hlas i pro další volební období.


Adam Komárek, cestovatel a Kolovratský rodák

V tomto volebním období již nekandiduji, jelikož se v Kolovratech nepohybuji pravidelně. Jako starousedlík však cítím potřebu podpořit Naše Kolovraty a jejich kandidáta na starostu Antonína Klecandu. Z mého pohledu plní svou funkci zodpovědně a se zapálením, které je v byrokratických uličkách a proti útokům různých zajmových skupin potřeba. Nevnímá politiku jako službu sobě, jak tomu bylo v předchozích letech, ale jako službu obci. Vyzdvihuji jeho lidský přistup, který se ve světě politiky stává raritou.


Daniela Pedret – ředitelka pro komunikaci

V komunálních volbách 2018 chci podpořit kandidáty sdružení Naše Kolovraty. Za poslední volební období mám konečně pocit, že se nedějí věci, kterým nerozumím. V přechozích volebních obdobích to byl například nepochopitelný pronájem tělocvičny kolovratské školy třetí osobě nebo nesplněný slib, který jsme dostali od bývalého starosty 1. září 2008 ve třídě 1.A., že tyto děti už budou chodit v Kolovratech na druhý stupeň ZŠ. Moje děti skoro maturují a druhý stupeň v Kolovratech stále chybí.  

Nejsem občan, který chodí na schůze zastupitelstva, jen sem tam prolistuji Kolovratský měsíčník. Vím, že máme novou hasičskou cisternu, je dobře, že znovu funguje bezchybně a aktivně infocentrum pod vedením Blanky Oujezdské a oceňuji, že se současný pan starosta zajímá nejen o samotné Kolovraty, ale sleduje i co se děje v okolí a nejsou mu lhostejné projekty, které ovlivňují život kolovratských občanů jako třeba oprava silnice mezi Uhříněvsí a Říčany.Důležité pro mě  je nejen jaké sliby, kdo dává, ale i jak kdo je plní.   Věřím že sdružení Naše Kolovraty v čele s panem Klecandou bude svoje sliby plnit dál.


Zdeňka Musilová - zastupitelka MČ, předsedkyně Sociální a bytové komise

Kolovraty jsou mou srdeční záležitostí a proto mi bylo ctí být zastupitelkou za Naše Kolovraty a předsedkyní Sociální a bytové komise v končícím volebním období.

Pro nadcházející období jsem se již díky svému věku a také proto, že se chci věnovat svým vnoučatům, rozhodla nekandidovat. Věřím, že mě tak zastoupí má dcera Kateřina Mikas. Nejen ona, ale celé sdružení Naše Kolovraty má mou podporu, protože si myslím, že díky nim Kolovraty a Lipany opět rozkvetly.