Naši kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha Kolovraty pro období 2018 - 2022

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda (37)

Jsem ženatý a mám tři dcery. Vystudoval jsem tři vysoké školy se zaměřením na pedagogiku a sociální práci. Kolovraty jsem znal od útlého věku, kdy jsem sem jezdil na skautskou základnu Prknovka. Když jsme před lety hledali s manželkou místo, kam se společně přestěhovat, vybrali jsme si Kolovraty. A to pro jejich klidnou polohu, nově vysazované lesy, velké množství aktivit, nejen pro děti, a dobrou dostupnost do centra Prahy. Všechny tyto vlastnosti Kolovrat jsem se nyní snažil 4 roky rozvíjet. Vysadili jsme nové stromy,  povedlo se nám zajistit více vlakových a autobusových spojů, máme zde  dokonce i noční vlak o víkendu, působí zde DDM. Co se bohužel nepovedlo, bylo zachránit skautskou základnu.  V předchozích volebních obdobích se pro to nic nedělalo a nyní bylo již pozdě, jako v mnoha dalších věcech. Před 4 roky jsem psal, že v následujícím období se chci věnovat získávání dotací pro Kolovraty a to jsem splnil. Nyní vám slibuji, že v dalším období slavnostně otevřeme nové třídy mateřské školy a druhý stupeň základní školy.


Ing. Zuzana Jeřábková (38)

Kolovraty se naší rodině staly během 11 ti let skvělým zázemím. Jsem vděčná za milé, přátelské a bezpečné místo, které nám poskytuje příjemný život. Ráda bych přispěla k udržení standardu obce,  k dalšímu prohlubování sousedských vztahů a dosažení maximální ochrany Kolovrat a Lipan při výstavbě městského okruhu. Od roku 2010 se aktivně podílím na dění v obci.  Jako člen Našich Kolovrat a spolku Soova vypomáhám při nejrůznějších akcích a jsem členem stavební komise v Kolovratech, kde mohu nabídnout své odborné znalosti.

 


Miroslav Marinčič (32)

Povoláním geodet. Ženatý, dvě dcery. V Kolovratech žiji od narození, historie naší rodiny je s Kolovraty úzce spjata již po několik generací. Ve svém volném čase pravidelně sportuji a věnuji se hasičině. Více než deset let jsem aktivním členem místní zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, kde zastávám funkci jednatele a zároveň se podílím na vedení mládeže.

Jako případný zastupitel bych využil nejen svých dlouholetých znalostí Kolovrat, ale též zkušeností z pracovního života v oboru stavebnictví a v neposlední řadě zkušeností získaných z hasičiny.

Hlavní prioritou je dle mého názoru zlepšení dostupnosti služeb plynoucích z umístění obce na okraji Prahy, při současném zachování toho jedinečného, ale vytrácejícího se, „ducha“ vesnice. Zajištění dlouhodobě nevyhovujících a absentujících potřeb obyvatelstva jako je školní vzdělávání v místě bydliště a nedostatečný počet obecních bytů a i míst v dalších zařízeních, například v domě s pečovatelskou službou.


Ing et Mgr. Blanka Stibůrková, PhD.  (47)

V Kolovratech bydlím přes patnáct let a jsem zde stále spokojenější. Oceňuji přívětivou a bezpečnou atmosféru pro své tři děti, sousedské soužití a blízkost přírody. V posledním volebním období jsem působila v zastupitelstvu naší městské části a věřím, že změny, které se nám povedly - ačkoli ne všechny rozsáhlé projekty už jsou dokončené - přispějí k rozvoji Kolovrat. Věřím, že právě chuť občanů ovlivňovat tvář veřejného světa a podílet se na společné správě může výrazně ovlivnit běžný život v Kolovratech a Lipanech.

 


Mgr. Vladimír Šedivý (49)

Protože jsem přesvědčen, že Naše Kolovraty zvolily správný přístup ke správě obce, rád bych v tomto směru s kolegy pokračoval. Osobně považuji za nejdůležitější ochranu obyvatel Kolovrat před zvýšeným hlukem a smogem z budoucího silničního okruhu a rozšíření zelených ploch na území naší městské části. A protože Kolovraty budou v budoucnu v sevření výpadovky, silničního okruhu a rychlodráhy, je potřeba také bezpečného propojení s turistickými a cyklistickými stezkami za hranicemi naší městské části, zejména směrem na Ladův kraj.  Myslím, že je třeba prosazovat projekty, které pomáhají ke kvalitnějšímu životu a které spojují lidi i obce, a postavit se těm, kteří se, ať už z hlouposti či z frustrace, snaží blokovat vše, co není jejich nápadem nebo co nejsou schopni sami uskutečnit.


Bc. Olga Vepřeková (24)

Jsem studentkou magisterského studia Zahradní a krajinářské architektury. Ve svém volném čase se věnuji hudbě a mimo jiné vedu malý dětský pěvecký sbor. Jak již napovídá můj studijní obor, zabývám se vlivem člověka na přírodu. Nelíbí se mi přílišné zásahy do krajiny a to, jak nešetrně se člověk k přírodě chová a nemyslí na budoucnost. Nejsem odpůrcem rozvoje, ale zastávám takový názor, že všude se dá najít kompromis a vše lze řešit citlivě. Své znalosti a zkušenosti bych chtěla uplatnit i v místě svého bydliště.

 


Pavel Klikar (55)

Pracuji jako IT technik v městské knihovně v Praze. V Kolovratech bydlím od roku 2003 a stále mě překvapuje, že si zachovaly svou původní krásu. Jako kluk z vesnice a nadšený fotograf oceňuji vstřícnost a vztahy mezi sousedy, ale také zeleň a dobré spojení s Prahou. Chtěl bych asi jako každý občan a rodič, aby si Kolovraty zachovaly svou atmosféru a aby se z nich nestalo černobílé sídliště.

 

 


Mgr. Kateřina Mikas Dipl. Ac. (43)

Po dlouhých letech strávených v zahraničí jsem se vrátila do Kolovrat, kam jsem se přistěhovala s rodiči jako 10tiletá školačka. Můj návrat do této městské části považuji za jeden z nejšťastnějších okamžiků v mém životě. Kolovraty jsou pro mne osobně výjimečnou lokalitou, kde spokojeně žiji se svojí rodinou. Jelikož zde bydlím přerušovaně již 33 let, tak mohu porovnat, kam až se Kolovraty za tu dobu pohnuly. Je úžasné vidět, jak se z malé vsi bez jakékoliv občanské vybavenosti stala městská část  s nejvyhledávanější adresou. A protože se považuji za aktivního člověka se zájmem o veřejné věci, ráda bych přispěla svými zkušenostmi a nadšením k dalšímu zlepšování.


David Mašek (33)

Jsem ženatý a mám jednoho půlročního syna. Poprvé jsem do Kolovrat přišel do školky. Absolvoval jsem v Kolovratech školu, chodil do skauta a vypomáhal při různých akcích. A tak když padla volba kam se nastěhovat, Kolovraty pro mě byly jasné místo. Původně mám vystudované restaurátorské práce, ale již desátým rokem se zabývám IT. Pracuji jako vývojář při tvorbě větších projektů na míru. Špatné zkušenosti z předchozího bydliště mě donutili se o věci zajímat a řešit, a tak do komunální politiky vstupuji z přesvědčení, že je zapotřebí pokračovat již ve skvělé práci a fungující obec udržet a dále rozvíjet. Mám rád přehledné a plně podávané informace.


Hana Tullett (44)

Do Kolovrat  jsem se přestěhovala před 11 lety, ale má rodina  v Kolovratech žije již po několik generací. Pamatuji si jako malá, když jsme se u mé babičky, která bydlela v domě, kde je dnes knihovna a Infocentrum, scházeli na nedělní obědy. Mám tedy ke Kolovratům velmi silné vazby a jsem tak ráda, že tu mohu s manželem vychovávat i své dva syny. V posledním volebním období jsem byla členkou grantové komise a věřím, že se nám povedlo podpořit všechny spolky působící v Kolovratech a Lipanech.  Znovu bych chtěla přispívat k dobré atmosféře a dění v naší obci.


Ing. Jiří Kubias (47)

Jsem ženatý a mám dva syny. Do Kolovrat jsem se přistěhoval před 24 lety, moje žena se zde narodila. Mohu tak sledovat vývoj Kolovrat v delším časovém období. Obdivoval jsem rozvoj obce v devadesátých letech a byl zklamán stagnací po roce 2010. Jsem proto velmi vděčný současnému vedení městské části v čele se starostou Klecandou za opětovné oživení obce, zlepšení služeb a rozsáhlé stavební opravy ulic. Po dobu svého mandátu chci přispívat, vzhledem ke své profesi projektanta ve stavebnictví, k efektivnímu řešení agendy v oblasti výstavby a dále k podpoře spolkového života.


JUDr. Vladislava Růžičková (47)

Svojí profesí jsem advokátka. V Kolovratech žijeme s manželem a našimi třemi dětmi šestnáct let. Věřím, že v komunální politice nesmí pro dobré uspořádání lidských a sousedských vztahů chybět právo a slušnost. Právě proto jsem se před čtyřmi lety rozhodla kandidovat do zastupitelstva a kandiduji i v letošních volbách. V současném volebním období jsem byla zastupitelkou naší městské části a také jsem pracovala jako předsedkyně grantové komise a členka kontrolního výboru. Z mého pohledu došlo v uplynulých čtyřech letech ke zcela zásadnímu zlepšení řízení naší městské části  oproti předchozímu volebnímu období. Doufám, že i občané vnímají pozitivní rozvoj naší městské části  v tomto volebním období a že tedy má smysl v práci pro městkou část pokračovat.


Mgr. Matouš Vlčinský (48)

Po studiu biologie a hudební vědy na Univerzitě Karlově se profesně věnuji hudbě: dříve jako aktivní muzikant a zpěvák (Schola Gregoriana Pragensis), později i v roli dramaturga a producenta hudebních festivalů a koncertů. Od r. 2008 pracuji na pozici šéfproducenta klasické hudby ve vydavatelství Supraphon.

Do Kolovrat jsme se přistěhovali před 18 lety s malým synem, dcera už se narodila tady. V Kolovratech jsme hledali klidné a čisté místo k životu, dětem jsme chtěli dopřát bezpečné prostředí bez rizik spojených s velkým městem. Nad to jsme tu potkali řadu blízkých lidí s podobnými hodnotami a názory. Stále více si uvědomuji důležitost vzájemného sdílení a pospolitosti v místě, kde je člověk doma. S manželkou jsme před 18 lety založili tradici půlnočního sousedského zpívání na Štědrý den v kostele sv. Ondřeje, příležitostně organizujeme další hudební události. Kromě pečování o vzájemné vztahy a důvěru považuji za důležité rozvíjení kultury, historických a duchovních tradic místa, kde společně žijeme.


Jakub Čuřín (18)

V Kolovratech žiji od svých pěti měsíců a chodil jsem zde i do školy, takže se zajímám o místní dění od malička. Studuji na všeobecném gymnáziu v Praze, ve volném čase se zabývám lukostřelbou a věnuji se angličtině.

Obdivuji změnu, kterou Kolovraty prošly za poslední čtyři roky. Zájem o místní dění jsem získal také od mojí mámy, která byla ve funkčním období 2014-2018 zástupkyní  starosty. Chtěl bych do zastupitelství vdechnout trochu mladého ducha, aby i mladší obyvatelé měli své zastoupení.

 


Jakub Zajíček (28)

V Kolovratech žiji od narození a vždy jsem se tu rád angažoval. V dětství jsem začal hrát fotbal za Kolovraty, kde jsem strávil krásných 20 let. Věnoval jsem se vždy naplno nejen hře, ale i sekání trávníku a jiných údržbových aktivit při výpomoci našemu správci areálu.  V dorosteneckém věku jsem vypomáhal s trénováním fotbalové mládeže. Od malička jsem vnímal, jak Kolovraty kvetou a rostou před očima. Proto jsem vždy rád přiložil ruku k dílu ke komukoliv, kdo mě o to požádal. Od společenských akcí po dětské dny. Dalším mým velkým koníčkem je hudba. V Kolovratech jsem uspořádal několik desítek hudebních akcí, několikrát jsem vypomáhal obci nejen s uspořádáním Kolovratského Parníku a nově také s Kolovratským Majálesem, kde jsem pravou rukou Natálce Halmanové.  Před čtyřmi lety jsem založil náš rodinný festival Zajda Fest, který se stal další oblíbenou akcí nejen pro kolovratské, ale i přespolní.  Pro úspěšné organizování  takovýchto společenských akcí je však třeba vytvořit vhodné podmínky. V tomto směru  jsem největší podporu ze strany městské části získal v posledních 4 letech.

Tím mě sdružení Naše Kolovraty jednoznačně přesvědčilo,  že  v čele radnice skutečně mohou být lidé, kteří jsou tu pro občany a ne pro svůj prospěch.